Ingen ting overrasker meg lenger når det gjelder hva som kan skje i Modum-politikken. I siste kommunestyremøtet gikk leder for MDG på talerstolen, rettet blikket mot TV-kamera og framførte følgende budskap:

«Aller først vil jeg si at jeg representer MDG og heter Brit Eva Helgedal. Det regner jeg med at alle her veit, og så regner jeg med TV Modum også har fått med seg det – slik at de som ser på TV kan se hvem som står her».

Hun hadde vært på talerstolen gjentatte ganger tidligere, og hadde kun én hensikt med sitt utspill; valgkamp. Ordfører Ståle Versland (Ap) lot det passere uten kommentar.

Vi kan ikke tolke dette annerledes enn at en ny praksis er innført i kommunestyret, og at det er fritt fram for oss andre i opposisjon å presentere oss for TV-seerne på samme måte. Jeg håper inderlig dette ikke er en desperat og samordnet handling fra posisjonen som en del av oppkjøringen mot valget i 2019.

Ordfører Versland roste lokaldemokratiet i Modum i et oppslag i Bygdeposten for en tid tilbake. Jeg føler på mange måter at lokaldemokratiet er svekket.

Perioden etter siste valg har vært preget av mye rot, kaos og uforutsigbarhet. I siste møte ble for eksempel taletiden plutselig kuttet etter møtestart. Vi møtte med ferdigskrevet innlegg som skulle vare de normale fem minutter, men ble kuttet etter tre minutter. Sittende kommunestyrerepresentanter ble valgt inn i visshet om at møtevirksomhet skulle skje på kveldstid. Dette ble endret underveis av flertallspartiene – til flere dagmøter. FrP advarte mot dette fordi det ville medføre at enkelte representanter i opposisjonen ville får problemer med å møte da det er vanskelig å ta fri fra jobb.

Konsekvensen er at nå må noen av våre melde forfall til møter. Slik er det å jobbe i det private. Det hjelper lite å si at man har krav på fri. Dette svekker opposisjonen. Av dem som sitter valgt inn i posisjonspartiene er så godt som alle lønnet av det offentlige eller NAV.

En annen konsekvens av disse endringer er at seere og andre interesserte ikke lenger vet når møtene begynner. Man må sjekke for hver gang. Dette medfører færre som kan følge med på direktesendinger eller være tilhørere i kommunestyresalen. Lokaldemokratiet fungerer bra for flertallspartiene; de trenger ikke ta hensyn til andre enn seg selv. Behagelig for Arbeiderpartiet? Møtetidspunkter var aldri et tema under tidligere ordførere, og endringene er absolutt ingen styrking av lokaldemokratiet.