Skredsvikmoen: Svak begrunnelse fra Næringsrådet

Av
DEL

LeserbrevI et leserinnlegg torsdag finner Næringsrådets leder grunnlag for å påvirke i en opphetet politisk debatt i valgkampens sluttfase. Han konkluderer – praktisk talt uten argumentasjon – at Skredsvikmoen Nord «er viktig». Med andre ord at området skal nedbygges med industri og annen næringsvirksomhet.

Hovedbegrunnelsen er at Vikersund Nord-alternativet ikke er mer enn «riktig farge i kommuneplanen» – med andre ord dårlig utredet. Det han ikke sier er at det samme gjelder Skredsvikmoen nord! For begge områder gjelder at videre arbeid vil bestå i å utarbeide reguleringsplaner og detaljplaner. Med tilhørende høringsrunder.

Dette vil ta like lang tid for Skredsvikmoen Nord som for Vikersund Nord. I begge tilfeller må kryssløsning med R35 etableres. I begge tilfeller må det inngås avtale med Statens vegvesen. Og i begge tilfeller må det etableres en organisering av utbyggingen, gjennom etablering av et utbyggingsselskap.

Vikersund Nord-alternativet har udiskutable kvaliteter som næringsområde. Jeg siterer fra den nylig vedtatte kommuneplanen:

«Nordvest for Vikersund ligger arealer som er godt egnet til både industriproduksjon og serviceformål. Dette er lite anvendte friluftsområder og ikke spesielt verdifulle naturområder vedrørende biologisk mangfold. Samtidig ligger arealet relativt godt skjermet fra bebyggelse, det er relativt lite kupert og lite eksponert for annet enn selve riksveien. Det har likevel kort avstand til både tettstedssenter og boligområder og følgelig også egnet for servicefunksjoner for plasskrevende varer».

Dette er med andre ord et utmerket areal for industri og annet næringsliv.

Næringsrådet leder gjør det enkelt for seg ved ikke å ta stilling til motforestillingene. Den luksus kan vi politikere ikke bevilge oss. Vi er forpliktet til å ta et helhetssyn der hensyn til miljø, friluftsliv, folkehelse er viktige elementer i en beslutningsprosess. For ikke å forglemme hensynet til naboer og brukere av arealene.

SV er veldig opptatte av at vi skal ha et godt utbud av næringsarealer til enhver tid. Det var SV som brakte området ved Vikersund Nord inn i kommuneplanen igjen - etter at det i en fase var tatt ut av administrasjonen. Vi så tydelig at det var det som kunne redde også den nordlige delen av friområdet på Skredsvikmoen. Resultatet er at det finnes et fullgodt alternativ som ikke truer folks nærområde. Saken skal endelig behandles i kommunestyret 16. september. Det gjelder å stå på! Saken er slett ikke avgjort.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags