Ingunn Dalaker Øderuds forsøk på historieskriving faller ikke heldig ut. Senterpartiet ble aldeles ikke "kastet ut". De vandret ut - helt frivillig. 
I et  møte samarbeidspartiene hadde før sommeferien valgåret var Dalaker Øderud tydelig på at Senterpartiet ville benytte sin sentrumsposisjon og søke samarbeid der det fikk mest ut av det. Å fortsette det eksisterende samarbeidet var ikke nødvendigvis førstevalget.

LES OGSÅ:


Etter valget fulgte Senterpartiet denne linjen, gikk FØRST til opposisjonen og startet forhandlinger med Høyre og FrP. 
Når «godt informerte kilder» forteller at  disse forhandlingene er i ferd med å lykkes, er det på tide å se seg om etter alternativer. 

 

LES OGSÅ:

SV fikk så invitasjon fra Arbeiderpartiet til å prøve å få til et samarbeid med MDG og Bygdelista. Det var ikke vår førsteprioritet. Spesielt var vi skeptiske til å inngå i en koalisjon med Bygdelista, som har den gang hadde to høyrepolitikere på topp. Bygdelista ble også i sin tid startet med det uttrykte formål å få etablert et borgerlig flertallsstyre i Modum. Av viktige politiske saker gikk Bygdelista også imot VikersundNord-utbyggingen.
Når det er sagt, så har dette samarbeidet gått bedre enn vi fryktet. Selv om vi merker oss at Venstre nå sitter med varaordføreren. 

SV ønsket dengang å fortsette samarbeidet med Senterpartiet. Det gjør vi fortsatt.  Vi ønsker et framtidig styre i Modum med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF og Miljøpartiet. Venstre må gjerne slutte seg til. Da fikk ville vi få til et virkelig fargerikt fellesskap.

Nei, Senterpartiet kommer med fake news. Noen har sagt at man skal stå tidlig opp om man skal slå Senterpartiet i politisk taktikkeri. Ved sist konstituering falt de for eget grep.