Modum Arbeiderparti kan ikke godta dagens trange rammer i skolen

Stalsberg

Stalsberg Foto:

Av
DEL

MeningerI innledningen i vårt partiprogram 2019-2023 står det i avsnittet barn og unge.

Å investere i barn og unges oppvekst og utdanning er det viktigste et samfunn kan gjøre. Alle barn og unge skal ha like rettigheter og mulighet til utvikling, uavhengig av foreldres økonomi. Vi skal sikre en trygg oppvekst for alle barn og unge i Modum, de er vår framtid.

Modum Arbeiderparti skal gi undervisningssektoren stabile økonomiske rammer slik at arbeidsforholdene på hver enkelt skole blir forutsigbar fra år til år. Bare på den måten kan vi beholde og videreutvikle god kompetanse og trygghet.

Dette var også vår intensjon i budsjettforslag for 2019, der vi ønsket å tilføre grunnskolen 3,5 millioner kroner ved bruk av økt skatteinntekter. Alle prognoser tilsa at Modum ville få disse økte skatteinntekter. Dette hadde gitt skoler og barnehager økte rammer fra dag en i 2019. Vi opplevde ikke å få gjennomslag for vårt forslag.

Dette har medført at for skoleåret 2018 og 2019 har vi fått færre lærere og færre timer til undervisning. Samtidig som skolene får en økning av antall elever. Modum Arbeiderparti kan ikke godta denne negative økonomiske utviklingen.

Da innfrir vi ikke målsetningene i Strategidokument for barn og unges oppvekst vilkår. Der satsingsområdene blant annet er barnehage, skole, SFO og fritidstilbud.

Modum kommune skal også innfri målene i styringsdokumentene for skolene og barnehagene, samtidig som lærernormen fra høsten av krever enda flere lærerårsverk.

Modum Arbeiderparti har i sitt partiprogram, og hadde også i sitt budsjettforslag for 2019, en målsetning om at alle elever i barne- og ungdomsskolene skal få sin personlig PC eller Ipad. Dette ble det satt en effektiv stopper for da vårt forslag ble nedstemt i kommunestyret.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags