Gå til sidens hovedinnhold

La oss snakke om jordvern

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har forfattet innlegg om jordvern før, men etter den rekordtørre sommeren vi hadde i år og i sammenheng med arbeidet med kommuneplanens arealdel, tenker vi at det er verdt å bringe det på banen igjen nå.

Jordvern er, helt konkret, tanken og praksisen som ligger bak det å skjerme matjord fra utbygging og annen nedbygging. Matjord, som ble vunnet med blod, svette og tårer av tidligere generasjoner som hogg skog, bar stein og brøt stubber, som pløyde og vendte den ofte karrige jorda for at den skulle kunne bære frukt og brødfø dem i en hard verden.

Dette blir kanskje sentimentalt i våre moderne tider, men det er like fullt sant. Matjord er ikke bare innmark og jorder, det er en arv og et testamente fra de som bygget landet og gjorde det mulig å bo her i nord, mellom bakkar og berg. Ja, vi bor i karrige strøk, og det er lite nok av arealet i landet vårt som er mulig å benytte til jordbruk.

Bevaring av matjord lokalt muliggjør kortreist mat, en stadig sterkere trend i tiden. En kan her også snakke om fordelene med fortetning av eksisterende bebyggelse, fremfor stadig ny utbygging der bruk av matjord kan være involvert. Dette gjør det lettere å organisere kollektivtransport, og å skape levende sentrum og sosiale møteplasser, noe som kommer alle til gode.

Det bør også nevnes i den tiden vi lever i, med økende utrygghet og mindre sikre allianser, at jordvern er en viktig faktor når det gjelder beredskap. Å være i stand til å være selvhjulpen med mat er en særs viktig del av å forberede samfunnet på ting vi håper aldri kommer til å skje. Og landbruksproduktene lages som kjent ikke i butikkene.

Tross denne kunnskapen, at matjorda er dyrekjøpt og vanskelig å erstatte, går det hvert år med store arealer av denne dyrebare ressursen i landet vårt, til utbyggingshungrige entreprenører og vekstorienterte kommunale administrasjoner. Dette er vel forståelig, gitt samfunnets innretning og økonomiske nødvendigheter, men det er allikevel sterkt beklagelig, og noe en burde være i stand til å unngå om viljen er tilstede.

Vi ønsker at hele administrasjonen i vår kommune, inkludert de politiske beslutningstakere, har dette sterkt i tankene når vanskelige og viktige avgjørelser skal tas, og at prinsipper om jordvern ikke ender opp som «fine» floskler.

Kommentarer til denne saken