I arbeidet med arealdelen til kommuneplanen har SV i større grad enn tidligere fokusert på behovet for å sette av tilstrekkelig  med områder til næringsformål. Det begynner å bli fullt på Nedmarken, og Vikersund næringsområde ved Kongsrud har to udisponerte tomter, sies det.

Ellers er lite tilgjengelig. I kommuneplanen har man et perspektiv fram til 2027, og da må man tenke stort.

Et bakteppe er at kommunen tatt sats for å styrke næringsutviklingen i kommunen sammen med Modum Næringsråd ved å ansette en person på heltid. Dersom denne strategiske satsningen lykkes, må kommunen ha tilstrekkelig med næringsarealer til disposisjon.

Lenge har vi tenkt på Skredsvikmoen Nord som framtidig utbyggingsområde. Dette er kontroversielt av flere grunner. Jeg kan nevne hensyn til  rekreasjon og friluftsliv, lysløypetrase, fatbiketrase, samt at området ligger svært nær den nye barnehagen og vil kunne være et lek- og friområde for 180 unger.

Et annet moment er at området ikke vil kunne tas i bruk før avkjørsel fra R35 er på plass. SV foreslår derfor å ta området ut av planen. Foreløpig har kun MDG signalisert det samme. Vi tar dette radikale grepet fordi det finnes gode alternative næringsområder!
Etter SVs mening bør Katfossområdet kunne utnyttes mer.  Private utbyggingsinteresser  har ikke lykkes med det til nå. Her mener vi Kommunen bør ta lederrolle og ta på seg utvikling av området. Dette vil isåfall være det samme som skjedde da Nedmarken næringsområde ble utviklet. Da vil de umiddelbare behovene være tilfredsstilt.

SV mener også at man i framtida bør kunne se nærmere på en utvidelse av Holemoen Industriområde på Sysle. Selvsagt i samarbeid med grunneiere.

 

Arbeidsplasser og vekst

Det er i dette perspektiv SV spilte inn Svenskerud næringsområde beliggende ved Vikersund Nord-avkjøringa som en strategisk, langsiktig satsning. Administrasjonen hadde oversett det.

Da er det godt at området kommer inn via den politiske behandlingen.

Området er velegnet til næringsformål. Konflikt med andre samfunnshensyn er få.  Det er stort, ca 100 mål, og dersom det blir utviklet, vil det kunne bli det framtidige store næringsområdet i kommunen de neste tiårene.  Utbyggerne uttaler i Bygdeposten at busslomme for skoleelever og avkjøring til Modum Bad nærmest er hovedformålet. For puslete. SV er mye mer opptatt av at arealene skal kunne benytte til næringer som gir arbeidsplasser og vekst til kommunen uten at vi vil spesifisere hvilke.

 

Øke presset på Vegvesenet

Heller ikke her er avkjørsel fra R35 er ikke på plass. Det gjelder også Skredsvikmoen og andre næringsområder i kommunen. For ikke å forglemme ny avkjøring til Sigdal lagt utenom Åmot Sentrum. Vi må tenke langsiktig, og øke presset på Vegvesenet, slik at vi få ordnet med avkjøringer fra R35. Slik situasjonen er i dag, er R35 en barriere, og et hinder for utvikling av Modum. Det må det bli slutt på.

LES OGSÅ: – Krøderbanen kan ikke diktere Modums videre utvikling