Kommentarer til ordførerens roøvelse om Furulundbeboere

Har ordfører blitt saksbehandler, og vurdert hver enkelt bruker allerede, spør Jon Hovland i dette debattinnlegget.

Har ordfører blitt saksbehandler, og vurdert hver enkelt bruker allerede, spør Jon Hovland i dette debattinnlegget. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Furulund-sakenOrdfører skriver at enkeltpolitikere har sådd tvil om sakens behandling fram til vedtak. Og at rådmannen ville bygd færre plasser enn kommunestyret.

Her er ordfører inne på hovedpunktet i hvorfor rådmannen, i denne saken, har brutt kommunens delegeringsreglementet.

Av den grunn det var politisk vilje til å bygge flere plasser enn rådmannen foreslo, må kommunestyret mene noe om hvordan plassene skal drives og finansieres.

Rådmannen la sine premisser til grunn hvordan plassene skal driftes og finansieres, som igjen ga grunnlag for kommunestyrets vedtak. 

De 16 nye plassene skulle driftes uten at det skulle koste en krone ekstra i eldreomsorgen.

Det burde vært en egen sak i kommunestyret hvordan vi vil finansiere driften, kommunestyret skulle gitt premissene fra start av.

Det var politisk vilje å utvide antall sykehjemsplasser, da må kommunestyre mene noe om finansieringen av driften. Delegeringsreglementet tar disse forbehold i saker.

Dette vil kommunens kontrollutvalg se på. Den saken er ikke ferdig.

Jeg tenker, i denne saken, på en annen sak, der fylkesmannen opphevet et kommunalt vedtak. Grunnen var at saksutredningen var så mangelfull at det kunne føre til at politikerne gjorde feil vedtak.

Så skriver ordføreren at fylkesmannen ikke valgte å ta lovlighetskontroll på kommunestyrevedtaket. Dermed er vedtaket riktig.

Der går det litt fort i svingene i ordførerens tolkning, og han bør lese det som ikke passer så godt inn også.

Kommunestyret vedtok å gjøre 16 utpekte moringer til sykehjemsbrukere. Det er kun et vedtak, og ikke noe mer.

Dette gjelder 16 enkeltpersoner i Modum. Fylkesmannen vil ikke oppheve vedtaket nå, for så langt har ingenting skjedd. Prosessen starter nå, det er nå norske lover kommer inn. Det er mange lover som gir enkeltmennesker rettigheter, og alle skal ha medbestemmelse. Hver enkelt bruker må selv være villig til ha endringer i livet sitt, hvis ikke helsetilstand krever det.

Norske lover sier at kommunen har lovkrav på seg til å gi brukeren et tilstrekkelig og verdig tilbud, som de (bruker og kommunen) blir enig om. Kommunestyrevedtaket er ingenting verd, mot norske lover.

Fylkesmann ser på brukernes rettigheter, han vil se hvordan kommunen behandler hver enkelt bruker videre i prosessen. Han vil bestemme seg når klagene fra brukerne kommer.

Saksbehandlere skal vurdere hver enkelt bruker. Når kommunen gir alternativer på forhånd, kan det allerede der være brudd på norsk lov. Alle skal ha individuell behandling, og tilbud som gir brukeren et forsvarlig og verdig liv videre.

Ordfører skriver: Hvis de ønsker det, kan de få bo på Furulund, men da kun med hjemmesykepleie.

Har ordfører blitt saksbehandler, og vurdert hver enkelt bruker allerede?

Han har tydeligvis konkludert at hver enkelt har blitt mye friskere, de trenger ikke heldøgnspleie lengre. De kan fortsette å bo hjemme, uten den pleien som dagens vedtak har gitt dem. Hva med norsk lov? Hva med forsvarlig og verdig pleie?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags