Hvorfor må alle under lupen?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerTom Oddby sier i Bygdeposten torsdag 6. juni, at hele undervisningssektoren må under lupen.

Det å leie inn konsulentfirmaer for å granske oss, eller ha en kritisk gjennomgang, som Oddby sier koster penger, tar tid og krever ressurser fra alle enheter. Dette er tid og ressurser som heller bør brukes til utvikling av skoler og barnehager. I vår profesjon er man aldri ferdig utlært.

Oddby påstår at de siste årenes skifter av undervisningssjefer kommer av at kommunen feier utfordringer og problemer under teppet. Det faller vel på sin egen urimelighet. Erling Barlindhaug gikk, etter to år, fra stillingen hos oss til stilling som utdanningsdirektør hos KS, han gikk opp i lønn og fikk en unik mulighet til å jobbe med skole- og barnehagesaker på overordnet nivå. Nestemann som ble ansatt var Tom Lassen Havnsund, han gikk som alle vet altfor tidlig bort. Så kom Kjølv Inge Eidhammer, han jobbet i Modum i nesten tre år før han fikk tilbud om rektorstilling på Thor Heyerdahl videregående skole, han gikk en del opp i lønn og fikk muligheten til å lede en av Norges største skoler med nær 1600 elever. Nå sist er det Eskil Dahl Roterud som søker permisjon fra sin stilling i Modum kommune, han er valgt inn i det nye Utdanningsforbundet Viken for å jobbe for lederens lønns og arbeidsvilkår.

Vi har ingen indikasjoner på at de ovennevnte har søkt seg bort fra stillingen på grunn av mistrivsel. Tvert om kan man lese det slik at det er dyktige folk som har fått gode og attraktive jobbtilbud.

Ja, selvfølgelig er god ledelse viktig, og vi har mange dyktige ledere i skoler og barnehager Modum, men blir de bedre av å bli gransket? Eller bør øverste arbeidsgiver vise at de har tillit til at lederne gjør jobben sin etter beste evne med de ressursene de har, og med et ønske om gode skoler og barnehager for både brukere og ansatte i bunnen?

I 2015 hadde Agenda Kaupang en gjennomgang av all administrasjon i Modum kommune, og et av hovedfunnene der var at virksomhetsledere i flere tilfeller opplever at man ikke har tilstrekkelig kompetanse eller støtte til å gjennomføre delegerte administrative oppgaver. Trenger vi bruke tid og ressurser på å få en ny rapport som forteller oss at dette fortsatt er gjeldende? Skal vi ikke heller sørge for at virksomhetslederne får den nødvendige kompetansen og støtten?

Tom Oddby mener altså at det er kultur for å feie utfordringer og problemer under teppet i Modum kommune. Som hovedtillitsvalgt gjennom mange år, er dette noe jeg ikke kjenner meg igjen i.

Det er rådmannens oppgave å administrere kommunen. Hun har innført et elektronisk avvikssystem, hvor alle ansatte skal melde avvik. Noe de ansatte gjør, i stadig økende grad, til nå i 2019 har de ansatte i undervisningsetaten meldt inn ca. 130 avvik. Det meldes avvik på ting og hendelser, både i forhold til HMS, organisasjon/internt og tjeneste/bruker. Disse avvikene blir det jobbet med, både på enheten, i etaten, noen blir behandlet i AMU og noen går til rådmannen.

Avvikene viser at vi har utfordringer, mange av de samme utfordringene som resten av landet har. Utfordrende adferd i skolen og barnehagen har vært økende de siste årene. Undersøkelser viser også at overraskende mange lærere blir utsatt for vold og mobbing fra elever. Det er derfor viktig å jobbe forebyggende for å trygge de ansatte, barna og elevene.

Flere nye undersøkelser og rapporter slår fast at skole- og barnehageledere de siste årene har fått betydelig flere administrative oppgaver, og derfor mindre tid til å utøve pedagogisk ledelse og personalledelse. Når vi veit hvor viktig det er for skole- og barnehageutvikling og god utdanning for alle, at lederne har mulighet til å drive det pedagogiske utviklingsarbeidet og å være tett på personalet sitt, er dette et problem.

Utdanningsforbundet Modum ønsker derfor at dere bruker penger på styrke ressurser til ledelse i både skoler og barnehager, slik at lederne kan få bedre tid til pedagogisk ledelse, personalledelse og forebyggende arbeid. De bør også ha mulighet til å skaffe seg kunnskapen og støtten de eventuelt måtte mangle. Dette vil være en bedre investering enn å bruke ressurser på nok en gransking.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags