Gå til sidens hovedinnhold

Er det slik at faddere ikke har lov til å komme med konstruktiv kritikk av Butterfly Friends?

Artikkelen er over 3 år gammel

Under forutsetting om at uttalelsen til leder av Butterfly Friends Anbjørg Juliussen er riktig gjengitt i Bygdeposten 28. april 2018, kan ikke dette bli uimotsagt.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her hevder Anbjørg Juliussen at «det kun er et ørlite mindretall som forsøker å stikke kjepper i hjulene for henne og organisasjonen». Jeg var en av mindretallet, og kjenner ikke til at noen forsøkte å stikke kjepper i hjulene for Juliussen eller organisasjonen, men det mindretallet på årsmøte forsøkte å få fram, er en synliggjøring av områder som må forbedres. Er ikke dette medlemmers rett og plikt? Uten å få alvorlige beskyldninger tilbake fra organisasjonens leder Anbjørg Juliussen.

Allerede i 2015 ble Juliussen varslet av meg, om mangelfulle styringsdokumenter i organisasjonen. Hun fikk tilbud om hjelp til utferdige disse, men viste ingen interesse for det.

Hvorfor ble ikke alle forslag og innledningen til forslagene kopiert og framlagt for årsmøtet, som forslagstillere beskrev dem? Etter min mening ble det totalt forvirring fra deltagernes side, når de ikke hadde fått utlevert disse dokumentene. Er styret klar over at alle dokumenter skal framlegges som de er beskrevet for årsmøtets deltagere?

LES OGSÅ: – Noen vil sverte meg og Butterfly

Faddere

Juliussen sier at «jeg vet at det er barn som ikke lenger går på skolen, og som det i en kortere periode er betalt for». Har faddere fått tilbud om tilbakebetaling?

I 2015 var noen faddere i Gambia og hadde med seg penger og gaver til tre av sine venners fadderbarn. Det viste seg at alle de tre barna hadde sluttet på skolen, uten at fadderne hadde fått beskjed om dette! Det ble da avholdt et møte med tre av skolelederne og Juliussen. Her ble det lovet bot og bedring, og at dette skulle det ordnes opp i. I mellomtiden har det dessverre skjedd flere ganger at barn slutter på skolen uten at fadderne får beskjed, og de forsetter å betale inn penger til Butterfly Friends. Senest i februar 2018 ble det oppdaget at et barn hadde sluttet på skolen som vi hadde med gave til, fra en fadder. Det mest graverende tilfelle jeg kjenner til er at et barn har vært borte fra skole i 1,5 år, uten at fadderen ble varslet.

Er det ikke på sin plass å ta opp sakene på årsmøtet om at faddere fortsetter å betale for barn som har sluttet på skolene?

Er det på denne måten organisasjonen skal drives, at faddere må reise til Gambia for å få bekreftelse på at fadderbarnet er på skolen eller ikke?

Hva med alle faddere som ikke reiser til Gambia, hvor mange av disse barna kan ha forsvunnet fra skolen og som faddere fortsatt betaler for?

Hva har Juliussen foretatt seg gjennom disse årene, for å forebygge at dette ikke skal skje igjen? Det blir for lettvint å si at «husk dette er Gambia». Det er du som er ansvarlig leder ovenfor faddere og andre givere, og skal påse at det finnes systemer i skolene som må følges opp.

Etter gjentatte muntlige varsler fra 2015 til dags dato så ser det ut for mindretallet at dette ikke blir tatt seriøst. Jeg synes det er sterkt beklagelig at Butterfly Friends organisasjon ikke har tilstrekkelig rutiner og oppfølging av disse, etter 15 års virke.

Les også

Heftig ordkrig i Butterfly Friends

Innsamlingskontrollen

Juliussen uttaler videre at «i forkant av dette årsmøtet fikk hun derimot kontrollen til å gjennomgå alle tall». Realiteten er at innsamlingskontrollen kontaktet deg, etter at de hadde mottatt «henvendelser/klager fra faddere». Har også innsamlingskontrollen godkjent resultatrapporten for pengebruken i Gambia for 2017? Regnskapsfører skriver i sin årsberetning at «har ingen muligheter til å kontrollere at overførte penger til Gambia blir brukt til foreningens vedtektsfestet formål». Slik jeg oppfatter dette, er det ikke framlagt noen bilag på pengebruken i Gambia som skal underbygge tallene i resultatrapporten, som Anbjørg Juliussen selv har skrevet. Det framkom heller ikke hvem som har revidert resultatrapporten for 2017.

Etter all uroen som har framkommet i den senere tid har Anbjørg Juliussen først nå, etter 15 års virke innsett at bilag må framlegges for regnskapsfører. Er det ikke et legitimt spørsmål at organisasjonen må ha revisor?

LES OGSÅ: – Jeg har aldri opplevd maken 

Saker uten styrets godkjenning

Innkjøp av bil i Gambia til 80.000 kroner  i november 2017, uten styrets godkjenning.

Juliussen opplyser at det finnes «godkjenning fra styret om å kjøpe en bil». Den godkjenningen har i så fall kommet i etterkant av februar måned d.å. Ja, ja, det er jo slik at det er bedre å få tilgivelse en tillatelse!

Det finnes styrevedtak på at det ikke skal bygges mer i Gambia, men kun drive med vedlikehold. Juliussen overser styrevedtaket og forsetter å bygge.

To nye frittstående klasserom uten styrets godkjenning.

Bygging av yrkesskolen i Gambia ble påbegynt uten styrets og årsmøte godkjenning.

Elevantallet ble utvidet med 50 elever uten styrets eller årsmøtes godkjenning. Er ikke dette kritikkverdig, at styreleder overkjører styrets og årsmøtes bestemmelser?

Les også

Rosthaug-rektor om Butterfly-saken: – Vi må ha svar på noen spørsmål

 

Advokatbistand

Juliussen bruker advokat overfor faddere som kommer med skriftlige bekymringsmeldinger og i tillegg bruk av advokat til å være ordstyrer på årsmøte. Dette mente mindretallet er sløsing med faddere og andre giveres penger. Mindretallets forslag ble nedstemt om at advokatregningen fikk styret selv betale, og ikke belastes av Butterfly Friends konto. Er dette riktig pengebruk av en frivillig hjelpeorganisasjon? For ordens skyld påpekes det at organisasjonen hadde et underskudd i 2017 på 177.000 kroner.

Er det slik å forstå at Juliussen mener at faddere ikke har anledning til å belyse disse sakene ovenfor årsmøtet samt å komme med konstruktiv kritikk av det som ikke fungerer i Butterfly Friends? Ja, da forstår jeg at Juliussen mener at et lite mindretall forsøker å stikke kjepper i hjulene for henne og organisasjonen.

LES OGSÅ: Alle fakta må på bordet

Kommentarer til denne saken