Drømmen om det gode liv i Sigdal

Av
DEL

DebattSkal vi bli flere innbyggere i Sigdal, som er hovedmålet til alle partiene, må vi møte folks drømmer om det gode liv i Sigdal. Til tider lykkes vi godt.

Vi ser at det er mange som flytter til Sigdal når de skal stifte familie eller har barn i barnehagealder. I Sigdal er det 63 18-åringer i år, men det var bare 48 som ble født i dette årskullet i 2001. Altså en netto innflytting på 15. I årskullet året før ble det født 31, men de var blitt til 43 da de gikk ut av videregående skole i fjor.


Sigdal har hatt en betydelig nettoinnflytting i de yngste årskulla over mange år. Det har sammenheng med godt oppvekstmiljø. Hvert år kommer det elever fra Sigdal til videregående skole som er motiverte og som fullfører. Derfor var prosessen som ble satt i gang om vurdering av skolestrukturen i Sigdal med utgangspunkt i fødselstallet, særdeles lite musikalsk. Ekstern konsulent ble engasjert og det ble lagt opp til at den politiske debatten skulle tas etter valget! Arbeiderpartiet gikk tidlig på banen om å opprettholde alle de tre barneskolene i bygda. De andre partiene har også etter hvert lagt denne prosessen død. Vi får håpe at det ikke er bare er et løfte i valgkampen. Skal vi fortsatt være attraktive for innflytting av unge, kan vi ikke skape tvil om det vil være en skole i nærmiljøet neste år.


Vi ser at mange flytter etter at de er ferdig med videregående skole. Det kan ha sammenheng med at noen lar seg «kjøpe» av studiestedet de flytter til. Dessverre er det en senterpartiordfører på Rena som skryter av å ha startet denne konkurransen mellom studiestedene, om å tilby studentene økonomiske fordeler om de melder flytting. Dette rammer det store flertallet av kommuner som ikke har studiesteder. Det er av stor verdi for alle kommuner å ha kontakten med sine studenter. Det er også en fordel for studentene og fortsatt ha rettigheter i sin heimkommune. De mister også stemmeretten og muligheten til å være politisk aktiv i den kommunen som står dem nærmest.

Kommunens utfordring er at det fødes for få. Det kommer vi ikke utenom. Vi har vært gjennom en lang og traurig prosess rundt kommuneplanen de siste fem åra. Arbeiderpartiet i Sigdal fremmet mellom 10 og 15 konkrete innspill om bolig- og næringsareal. Noen har vi fått gjennomslag for, men dessverre ikke alle. Hvor mange forslag kom det fra de andre partiene i Sigdal? Ingen! Det kreves en langt mer offensiv kommune, enn det vi har vært vitne til i den siste kommuneplanprosessen, om vi skal lykkes. Vi må tørre å utfordre grunneiere og utbyggere for å få en ønsket utvikling. Det beste er at vi får det til i et samarbeid, men vi kan ikke bli så tafatte at vi ikke får utbedret veier, kommunal infrastruktur og boligområder i tettstedene i kommunene, fordi enkelte grunneiere sier nei.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags