Gå til sidens hovedinnhold

Butterfly Friends bruk av min brors testamenterte midler

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Min yngste bror Terje Skogsfjord var i senere år levende opptatt av arbeidet som Ebo Towns Venner, eller som org. heter i dag Butterfly Friends, gjør i Gambia. Terje, som ikke hadde egen familie, hadde et fadderbarn i Gambia som han fulgte tett opp. Terje bodde de senere år store deler av året i Gambia og var nok en solid støttespiller for Butterfly Friends.

Terje døde i Gambia våren 2016. Han er også gravlagt der.

I mai 2011 skrev Terje testamente.

Punkt 1 i testamentet:
«Dersom jeg faller bort før mitt fadderbarn (B161), skal hun sikres midler til skolegang og hennes økonomi skal ivaretas. Dersom det skulle være midler igjen, skal det overskytende gå til Ebo Towns Venner.»

Etter Terjes bortgang ble boet overført til Butterfly Friends.

Les også

Heftig ordkrig i Butterfly Friends

 

Kun overskytende midler

Slik som testamentet er utformet var det ikke selvsagt at Butterfly Friends hadde rett til tilgang til hele boet. Det som skulle tilfalle Butterfly var det eventuelle overskytende etter at hans fadderbarn var sikret midler til skolegang og at hennes økonomi var ivaretatt, men vi hadde tro på at Butterfly Friends hadde vilje og evne til å forvalte boet ut fra de premisser som framgikk av testamentet.

At økonomien skal sikres er et omfattende krav. Det går langt ut over skolegang. Selv om hun på et eller annet tidspunkt skulle droppe ut av skolegang/videre utdanning/studier, så skal hennes økonomi ivaretas med midler fra boet.

Når vi i ettertid er blitt oppmerksom på at dette antakelig ikke har skjedd, tok vi dette opp på årsmøtet under pkt. 4 – Regnskap 2017 knyttet til «Konto 3001 – Arvet leilighet i Mandal». Her er det ført opp en saldo på kr 732.570,77 ved oppstart av 2017. Saldo ved periodeslutt er oppført med kr 27.247,70.

Leiligheten hans ble solgt av Butterfly Friends høsten 2016.

Salgssummen var kr 1.250.000. I tillegg til leiligheten fikk Butterfly Friends overført noen bankkonti, både innskuddskonti og lånekonti pluss en relativt ny scooter.

Klare krav

I årsmøtet var vi kritiske til at totalbeløpet i boet bare utgjorde godt kr 700.000. Med bakgrunn i dette fremsatte vi følgende muntlige krav i årsmøtet:

1. Det skal settes opp et fullstendig regnskap som er dokumentert.

Regnskapet skal vise:

  • Salgssum for leiligheten
  • Alle bankkontiene
  • Kostnader ved salg
  • Salg av scooter
  • Tilbakebetalt/refundert skatt

2. Terje hadde betalt fadderpenger for hele 2016 før han døde.

Kostnader som kan ha påløpt siden Butterfly Friends overtok boet:

  • Eventuelle kostnader ved begravelsen i Gambia
  • Fadderpenger til hans fadderbarn for 2017
  • Eventuelle kostnader til ris og olje i 2017
  • Eventuelle andre kostnader som i likhet med foregående må dokumenteres.

3. Den summen som så framkommer skal overføres til egen konto.

Butterfly Friends kan ikke bruke av disse midlene til andre formål så lenge de har forpliktelsene som er nevnt i testamentet.

Ikke lest eller forstått?

I Bygdepostens artikkel om årsmøtet under avsnittet «Strid om arv», sier Anbjørg Juliussen:
«Arven er brukt helt i henhold til det som står i testamentet. Det er ikke tvil om at det er vi som har arvet pengene og vi har sørget for at barnet som er begunstiget har fått alt hun har krav på, og er sikret for framtiden».

Dersom Anbjørg Juliussen har uttalt dette har hun enten ikke lest testamentet, eller så har hun ikke skjønt hva som står der.

Det er bare gått ett fullt kalenderår siden boet etter Terje ble overført til Butterfly Friends. At fadderbarnet har fått alt hun har krav på i dette kalenderåret – 2017, tror jeg gjerne er riktig, men nå som kontoen er tømt slik at det bare gjenstår godt kr 20.000,- kan ikke dette sikre henne skolegang og ivareta hennes økonomi. At hennes økonomi skal ivaretas er en omfattende etter som forpliktelsene som strekker seg langt ut over skolepenger og skolegang.

Vi håper og tror at styret i Butterfly Friends ordner opp i denne saken slik at de kan oppfylle intensjonene i Terjes testamente.

Kommentarer til denne saken