Vei eller tog? Ja takk, begge deler

ØNSKER TOG: Samfdselsgruppa i Modum jobber for lokaltog med stopp i Modum.

ØNSKER TOG: Samfdselsgruppa i Modum jobber for lokaltog med stopp i Modum. Foto:

Av
DEL

LeserbrevSamferdselsgruppa i Modum kommune er en tverrpolitisk arbeidsgruppe som jobber for både vei og tog gjennom Modum. Vi har, sammen med gode samarbeidspartnere, lagt ned betydelig arbeidsinnsats for å synliggjøre behov og foreslå løsninger for firefelts riksvei 35 mellom Hokksund og Åmot, samt for persontrafikk på Randsfjordbanen.

Formannskapet i Modum vedtok i januar 2019 enstemmig å arbeide for både vei og tog fram mot ny Nasjonal transportplan (NTP).

Som kjent arbeider Statens vegvesen med forslag til trasévalg for ny vei mellom Hokksund og Åmot. I hvilken grad forslagene vil berøre dyrket mark er det for tidlig å mene noe om.

Fylkestinget vedtok i juni 2018 å støtte arbeidet for persontog mellom Hokksund og Hønefoss, både på kort sikt og når Ringeriksbanen står ferdig. Og denne uka er det foreslått til møtet i Samferdselsutvalget i Buskerud fylkeskommune å be Jernbanedirektoratet utrede mulighet for etablering av en kort pendel mellom Hokksund – Vikersund – Hønefoss, etter modell utarbeidet fra samferdselsgruppa i Modum.

Samferdsel er et hovedtema i Strategisk næringsplan for Modum. Både i gjeldende plan og forslag til ny plan er riksvei 35 Hokksund – Åmot og Åmot – Vikersund prioriterte tiltak.

Modum er sentralt plassert mellom Hønefoss, Drammen og Kongsberg, i tillegg har vi mye gjennomgangstrafikk. Det er ikke snakk om enten eller, med både vei og tog.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags