Moingene ser ikke ut til å bry seg om hvem som styrer

Av