Gå til sidens hovedinnhold

Nei til nye tanker

Artikkelen er over 2 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den nye kommunelegen ble satt på plass av Arbeiderpartiet og Senterpartiet da kommunestyret i Modum avholdt møte mandag. Gjennom en grundig prosess har kommunelegen vurdert legevakttilbudet for moingene. Hun har konkludert med at Modum bør se sørover og gå i dialog med Drammen for å få utredet hva et tilbud der ville inneholde og koste. Dette gikk Ap og Sp imot.

Kommunelegens faglige vurdering betydde altså ingenting for disse partiene. Den som har kjempet hardest mot å se andre veier enn mot Ringerike, er Senterpartiets Ingunn D. Øderud. At hun bor på grensen mot Ringerike, eller i mange år har sittet i styre for Ringerike sykehus, kan kanskje være en medvirkende årsak til denne fobien mot andre løsninger.

LES OGSÅ: Legevakt på Ringerike i fem år til

På Ringerike skal det bygges nytt hus for legevakten, noe som vi har fått antydet vil koste Modum cirka 600.000 kroner mer hvert år. Slike cirka-tall har en tendens til å bli langt høyere enn antydet.

I saksdokumentene sier rådmannen: «Det er grunn til å tenke at et legevaktsamarbeid med Drammen kommune vil være mer økonomisk gunstig enn nåværende legevaktsamarbeid med Ringerike.»

For 2019 er det budsjettert med over 6,5 millioner for Modums deltagelse i legevaktordningen ved Ringerike i tillegg til de nevnte cirka 600.000. Jeg vil tro ut fra erfaringer at de 600.000 kronene vil vokse til noe mer, det kan bety at Modum vil betale tre-fire-fem millioner kroner mer i kommende femårsperiode til Ringerike enn hva vi gjør i dag. Derfor er det helt klart uansvarlig av flertallspolitikerne som ikke ønsker å vite hva en eventuell annen leverandør av legevakten vil koste oss. I en kommune som er hardt økonomisk presset bør politikerne være opptatt av å spare noen millioner kroner hvert år.

LES OGSÅ: Skal gå i dialog med både Ringerike og Drammen

Det er grunn til å tro at det ville være en besparelse på omlag to millioner per år med en avtale med Drammen, altså 10 millioner over en femårsperiode som vi kunne brukt på flere lærere eller ansatte i helse- og omsorg.  Dette bekymrer tydeligvis ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så lenge det bare er innbyggernes penger som brukes.

For Fremskrittspartiet er det ikke prinsipielt viktig å flytte legevakten til Drammen, men for oss har det alltid vært et viktig prinsipp å skaffe innbyggerne det beste tilbudet til gunstigst mulig pris. Derfor påpekte jeg fra kommunestyrets talerstol at det er uansvarlig ikke å utrede alternative tilbud for å få vite hva vi kan få - og til hvilken pris. Våre tidligere henvendelser til Drammen har gitt signal om langt lavere pris enn hva vi betaler til Ringerike.

Men som ordføreren understreket i møtet,  var det Fremskrittspartiet som for en tid tilbake fikk vedtatt at legevaktordningen skulle under lupen og utredes. Noe kommunelegen gjorde. En utredning flertallet altså velger ikke å lytte til.

Det nye vedtaket som ble gjort i kommunestyret sier at legevaktordningen skal evalueres i løpet av fem år. Det sies ikke noe om at andre løsninger skal utredes, noe enkelte i kommunestyret tydeligvis trodde.

LES OGSÅ: Skal gå i dialog med både Ringerike og Drammen 

Kommentarer til denne saken