Kulturminneplan i Modum: Listen er full av grunnleggende feil og mangler

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Modum Bondelag viser til liste over bygninger som er foreslått tatt med i kommunedelplan for kulturminner og stiller oss sterkt kritisk til framgangsmåten for saksbehandling.

Modum Bondelag har fått tilbakemeldinger på at det er medlemmer som har ikke mottatt informasjon fra Modum kommune om at de er berørt av kulturminneplanen, kun fått informasjon i media.

Saken er lagt ut på høring med «feriefrist» 15. august. Listen er full av grunnleggende feil og mangler, da den inneholder bygninger som ikke eksisterer, bygninger som skulle vært revet da «erstatningshus» er bygget, bygninger som har fått rivningstillatelse osv.

Det er svært kritikkverdig at Modum kommune ikke tar kontakt med alle berørte grunneiere, med befaring og faktaoppdatering i forkant av en slik prosess. Vern av bygninger vil gi i noen tilfeller gi en økonomisk ikke overkommelig vedlikeholdsbyrde for den enkelte grunneier, og i ytterste konsekvens en meget krevende tilpasning opp mot dagens landbruksdrift.

Før en kulturminneplan skal vedtas, må politikerne definere et mål for en slik plan. Modum Bondelag vil ha svar på følgende spørsmål: Hvor mange bygninger skal vernes? Hva er kriteriene for at de skal vernes? Hvorfor inneholder lista bygninger som ikke har verneverdivurdering?
Hvordan kan lista inneholde bygninger som er revet, ramla ned eller erstatta av lovlig oppsatte bygninger? Hvordan kan kommunen vedta en kulturminneplan uten å ha kontaktet alle de berørte grunneierne? Hvordan kan et uferdig arbeidsdokument fullt av faktafeil danne grunnlaget for en kulturminneplan? Hvilke konsekvenser og begrensninger vil det kunne utgjøre for den enkelte grunneier å få sine bygninger med i en kulturminneplan?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken