Ordfører Gustav Kalager bestemmer Kryllingenes framtid. Det er realiteten. Og valget er tatt ifølge Gustav selv. Likevel, la oss se på valgene ordføreren har og betydningen det har for kryllingene.

Er det forsvarlig å drifte lille Krødsherad videre med ny kommunestruktur og flere oppgaver?
Vil utvidet interkommunalt samarbeid være tilstrekkelig?
Har vi råd til å avvise den statlige gulroten på 2,8 mil. årlig og bevilgning på 4,5 mill kr i omstillingstilskudd.
Har vi økonomiske skuldre til å si nei når vi ser hvordan den politiske vinden har endret seg etter valget i fjor høst?

Krøsherad har fire valg:

1) Hvit felt – Krødsherad i dag. Bilde du ser tydelig om du laster inn appen Norkart. Se fleste kommuner har lagt ut alt av kommunale reguleringsplaner digitalt. Men ikke i Krødsherad.

2) Buskerud kommune. En samling av distriktskommunene med utfordringene de har i felleskap.

3) Ringerike kommune – med kobling rett til Oslo. Om åtte år er Ringeriksbanen der. Da blir Krødsherad en pendlerutkant til Oslo på samme måte som andre innbyggere i nye Ringerike som vil inkludere kommunene Jevnaker og Hole.

4) Norefjell kommune, med fjellet i sentrum – sammen med kommunene Sigdal og Flå. Utviklingen i vårt felles fjellområde er lite samkjørt. Det er et potensiale for bedre løsninger, ikke minst for turisten. Men det er kommersielle interesser og ikke kommunene som bestemmer hvor det skal investeres for turistene.

Er det for sent nå?

Selvfølgelig er det for sent for Krødsherad til å sitte i førersetet og legge premissene for valgene vi har. Men Krødsherad er en liten kommune. Kanskje kan vi fortsatt gjøre vår hoser grønne og bli inkludert i en av de tre siste alternativene?

Så Gustav, hjelp oss med framtida. Vær lydhør og klok. Hva skal Krødsherads fremtid være? Pendlerfokus, urban utkant eller samling rundt fjellet? Eller hvit felt?

Vær snill å gi oss en utredning hvordan Krødsherad kan være om noen år med bakgrunn de fire alternative scenariene.

… og spør Fylkesmannen om vi kan få litt utsettelse. Vi har nemlig ikke startet noe prosess.