Dette er stort sett et spørsmål om politikk, for politikerne vil selvfølgelig i størst mulig grad innfri brukernes, det vil si velgernes, ønsker. Et slikt politisk middel for å få til dette er den såkalte Kommunereformen.

Over det ganske land arrangeres det i disse dager folkeavstemninger om kommuner skal slå seg sammen. Det stemmes over om småkommuner skal slå seg sammen med en stor nabo, eller om mange småkommuner skal slå seg sammen til en. I tillegg finnes det kommuner som ikke engang kommer seg til en folkeavstemning, siden lokalpolitikerne ofte har forkastet den type stygge ideer lenge før man kommer så langt. Eller valgt å gå for sammenslåing uten å spørre innbyggerne…..

LES OGSÅ: Modum + Øvre Eiker = ???

En fortvilet ordfører på Vestlandet uttalte at folk stemmer mer med hjertet enn med hjernen. Dessverre har han mye rett i det. Mange mennesker i småkommunene forstår ikke hva de stemmer «nei» til og hvilke konsekvenser det får på sikt. De styres av en ide om lokaldemokrati betyr at man mer eller mindre kjenner en eller flere av kommunestyrerepresentantene, og en ide om at alle offentlige tjenester skal være tilgjengelig omtrent utenfor utgangsdøra.

For mange kommunale oppgaver kreves det i dag utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå. Det holder ikke med å ha «gått gradene» lenger. Vi snakker her om ingeniører, økonomer, jurister, sosionomer og jeg vet ikke hva. Problemet er at de fleste med høyere utdanning vil sitte i fagmiljøer, og det kan ofte ikke småkommunene tilby. Undertegnede er selv kommuneansatt med teknisk bakgrunn, og jeg vet at det sitter ingeniører rundt omkring som både er byggesaksbehandler, arealplanlegger, oppmålingsingeniør, brannsjef og ansvarlig for vann- og avløpssystemer. Noen er på toppen av det hele kirkeverge i tillegg. Det sier seg selv at dette er mye å holde styr på , og enda verre er at det ikke er mulig å bli virkelig «god» på noe av det. Og det er her noen kommer triumferende med kommunesamarbeids-kortet. Sikkert fint, det er bare det at slike samarbeider ofte blir på den sterkeste kommunens premisser. Enda verre er det med såkalte IKS’er (interkommunale selskaper). Her mister kommunestyrene fort styringen, da mye, ofte det meste, blir bestemt av IKS’et sitt styre, som ellers ofte burde vært rene politiske vedtak.

LES OGSÅ: De unge sier nei takk

Selv er jeg opprinnelig fra Drammen, og har fulgt litt med på det som har skjedd og skjer i hjembyen og hjemfylket. Familien har hytte i Eggedal, og derfor har jeg hatt litt fokus på det som skjer i Sigdal. Det begynte med innføring av en ganske håpløs eiendomsskatt for hytteeiere, og det viste seg etter hvert at begrunnelsen for dette (delvis i alle fall) var bortfall av inntekter, fordi Sanner & co, meget fornuftig, valgte å premiere de kommunene som hadde «tatt ballen» når Sanner oppfordret til å begynne å jobbe for kommunesammenslåinger. Inntektspotensialet fra hytteskatter er langt høyere enn bortfallet av de tapte inntektene, men la det være en annen diskusjon. I Sigdal tror man altså at man kan drive sin kommune akkurat som før, med både lovpålagte og forventede tjenester og funksjoner. Jeg har følgende budskap til lokalpolitikere og innbyggere i Sigdal: Sigdal kommune kommer ikke til å ha et fnugg av en sjanse til å få til det innbyggerne forventer. Dere kan mene det, og drømme om det, og tro det , og håpe det, men det vil ikke hjelpe. Dere kan innføre så mye eiendomsskatt dere bare vil, men det vil ikke hjelpe det heller. Dette dreier seg ikke om penger, men derimot noe som INGEN snakker om, nemlig menneskene som skal utføre jobbene. Vi snakker om alle de menneskene som det faktisk er behov for, men som ikke ønsker å jobbe i kommuner som Sigdal, fordi fagmiljøene er for små. De som eventuelt måtte komme, vil sannsynligvis være relativt nyutdannede og bruke jobben i Sigdal som et springbrett i den videre yrkeskarrieren. Og enda verre, i stedet for å bruke folk man ikke får tak i til egne rekker, må man hyre inn konsulentbistand. Og det er ikke gratis…..

Jeg ser det har pågått møter mellom Sigdal, Krødsherad og Modum. Det er rett og slett en tragedie at man ikke hadde vilje til å komme seg videre etter disse møtene. Sånn blir det dessverre når prinsipper og politikeres inkompetanse står i veien for gode og fremtidsrettede løsninger.

LES OGSÅ: Modum og Øvre Eiker er enige

Undertegnede bor i Vestfold, er kommuneansatt, og involvert i en kommunesammenslåing som ser ut til å bli ganske vellykket. En bykommune, en landbrukskommune og en kommune midt i mellom er i ferd med å få til noe bra. Det morsomme er at Sp-ordføreren i landbrukskommunen spurte om å få være med når de andre to begynte å snakke sammen (i alle fall omtrent sånn var det…).

Sigdals Sp-ordfører bør sammen med sine politikerkollegaer ta seg ei bolle og se på saken en gang til, og det samme gjelder kollegaene i Krødsherad. En kommune som administrativ enhet er en ting, geografiske steder er noe annet. Sigdal som område vil bestå for alltid, Norefjell vil alltid være der, det samme vil tettsteder som Prestfoss og Eggedal.

Det skjer jo mye på denne fronten rundt Drammen, og påberoper meg å mene at de beste løsningene hadde vært om Eiker-kommunene hadde slått seg i hop, og at Modum-Krødsherad-Sigdal hadde gjort det samme. Dette hadde vært gode løsninger, med ganske likeartede kommuner. For det er ikke uproblematisk at en stor bykommune skal suge til seg mange småkommuner rundt, selv om vi ser ut til å få det til her i Vestfold. Drammen greier seg fint selv, og jeg hadde vært skeptisk til sammenslåing med Drammen om jeg hadde bodd i Nedre Eiker…..