Senterpartiet vil jobbe for å rette opp kommuneøkonomien, slik at Høyreregjeringas sultefôring skal avløses av en rettferdig økonomi for alle kommuner.

På dette grunnlaget vil vi derfor foreslå at alle beslutninger om kommunesammenslåing tas opp på nytt etter stortingsvalget, når en kjenner den nye regjeringas kommuneøkonomialternativ.

Dersom flertallet i kommunestyret vil opprettholde kommunen som selvstendig kommune blir det slik. Det gjelder også fylkene som ønsker å fortsette med egne tjenester nær folk! Dette uansett hva dagens regjering gjør.

Selvstendige kommuner og fylker; det er god maktfordeling! Senterpartiet vil kjøre en knallhard kamp mot sentralistene.

Norge trenger desentralisering – Ja til Buskerud!

FLERE SAKER/DEBATTINNLEGG OM KOMMUNEREFORM:

Ja til Buskerud! 

Regjeringen tvinger fram åtte nye kommuner 

Det ble ikke bedre i Danmark etter kommunereformen

Fra demokrati til diktatur?