Senterpartirepresentantene på Stortinget fra Buskerud, Akershus og Østfold er klare i talen: Region Viken bør ikke se dagens lys og Stortinget bør skrote hele ideen.

Derfor vil jeg sammen med mine partifeller Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus og Ole André Myhrvold fra Østfold aktivt jobbe for at en tvangssammenslåing av de tre fylkene ikke blir en realitet.

LES OGSÅ: Nei til ny region fra Halden til Hol

Det er fullstendig uansvarlig å etablere Viken i strid med folkemeningen og i strid med vedtak i alle de berørte fylker, uttaler Myhrvold, Gjelsvik og Lundteigen.

Representanter fra regjeringspartiene Høyre og Frp har også hevdet at dette kun er en midlertidig løsning.

Vi kan ikke tillate at tre fylkeskommuner skal bruke så mye tid, krefter og ressurser på å etablere noe som så uønsket og ulogisk som Viken, slår de tre fast

Vi mener man skal lete lenge etter en struktur som er mer unaturlig enn det foreslåtte Viken som strekker seg fra svenskegrensen ved Halden til Hallingskarvet ved Hardangervidda.

LES OGSÅ: Meningsløst å nedlegge Buskerud

Det var 8. juni i år at et knapt flertall på Stortinget vedtok å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til Viken, på tvers av lokale vedtak. Av respekt for velgerne og bruken av ressurser i de tre fylkeskommunene bør man avklare i Stortinget om det fortsatt er flertall for Viken før en omfattende sammenslåingsprosess igangsettes.