Det har kommet en brosjyre i postkassa mi. Den forteller at når Svelvik og Nedre Eiker innlemmes i Drammen, vil alt bli så meget bedre.

Det som virkelig provoserer meg, er at man tillater seg å fortelle at dette skal gi oss «Styrket demokrati». For Nedre Eikers vedkommende har AP og SV satt til side resultatet av en folkeavstemning og brutt sitt valgløfte, og kommer altså deretter, frekt og freidig, og forteller oss at resultatet skal bli bedret lokaldemokrati gjennom «nærdemokratiske løsninger»! Siden de ikke har forstått det, kan jeg fortelle at demokrati fungerer når politikerne følger opp sine valgløfter og bøyer seg for folkeviljen.

Er det demokratiet som avvikler kommunen? 

Jeg forstår de to Høyre-ordførerne. Høyre har hatt dette på programmet i alle år. Gjennom sin skattelette-politikk har stadig mindre av verdiskapningen i samfunnet kommet fellesskapet til gode. At Høyre gjennomfører sitt eget program kan ingen klandre dem for. Kommunereformen er et Høyreprosjekt – greit nok. Dette endres ikke selv om en av ordførerne på brosjyrens framside opptrer i rød bukse. Jeg registrerte tidligere at en lokal AP-talsmann, karakteriserte en motstander av reformen som «historieløs». Siden jeg først er provosert, tillater jeg meg å kommentere det også. Historisk hører Øvre og Nedre Eiker sammen. Om man absolutt måtte slå seg sammen med noen, ville dette vært det naturlige. Men dette var det tydeligvis ingen vilje for å få til.

«Gamlekaras» aksjon 

Historisk sett har arbeiderbevegelsen alltid hatt Høyre som hovedmotstander. Høyre har aldri gått i bresjen for noen utvidelse av demokratiet. De har heller ikke sloss for å få gjennomført sosiale reformer. På Nedre Eiker kan de som skal representere AP/SV umulig ha stilt seg det grunnleggende spørsmålet: Hvorfor er det så viktig for Sanner og Høyre å få kjørt igjennom kommunereformen?

Som sagt: Jeg er provosert!

Hvor er respekten for demokratiet, Nedre Eiker Arbeiderparti?