Nei til ny region fra Halden til Hol

Miljøpartiet De Grønne er positive til en kommunereform og en regionreform. Å se på kommunekartet på nytt er noe alle ansvarlige politikere bør gjøre innimellom. 

En regionreform kan være en gylden mulighet til å danne nye slagkraftige regioner som kan flytte makt ut fra Stortinget til regionene.

Men når vi ser resultatet av regionreformen er det åpenbart at den har sporet helt av. Regjeringen med støtte fra Venstre og Krf har nemlig kommet til konklusjonen at det som gagner innbyggerne i Buskerud er å innlemme Buskerud i en storregion bestående av dagens Østfold, Akershus og Buskerud. Vår nye region ved navn Viken vil strekke seg fra Halden i sydøst til Hol i nordvest. Fra svenskegrensa til Vestlandet.

 

Når Regjeringen heller ikke er villig til å gi de nye regionene nye oppgaver og makt av betydning så er det åpenbart at for innbyggerne i store deler av Buskerud vil ikke en slik storregion tjene deres sak.

MDG aksepterer ikke løsningen for vår region og stemte imot den på Stortinget og i Fylkestinget. Mitt primære ønske er å dele Akershus i to slik at vestsiden av Akershus slås sammen med Buskerud og Vestfold. Det blir stort det også, men mye mer logisk. Og mer slagkraftig. Senterpartiet snakker om å beholde dagens Buskerud. Det er å lukke både øyne og ører og late som man ikke forstår. Både Røyken og Hurum er frivillig vedtatt slått sammen med Asker og vil dermed inngå i Akershus fra 2020. Buskerud bør derfor jobbe for å innlemme Asker i Buskerud. Det lover jeg å jobbe for på Stortinget. Når De Grønne kommer inn med flere på Stortinget fra høsten av vil jeg jobbe for å reversere vedtaket om Viken og jobbe frem et nytt og bedre alternativ.