Det startet med ordfører Ståle Versland (Ap) som ikke bryr seg om dokumentasjon på at de kommunale tjenestene i Modum var blant landets dårligste. Feil gjøres aldri i Modum, det er alle andre som vurderer feil. Når fylkesmannen påpeker store feil, er det egentlig han som ikke har forstått riktig, det er normal holdning.

Det ble litt mye arroganse i svaret til ordføreren. Rådmann prøver seg på å si det litt bedre, men jeg synes hun mislykkes hun også. Administrasjonen jobber hver dag med å bedre tjenestene, men det tar lang tid. Dette er åttende året som sammenligningen foregår. Modum har aldri kommet godt ut her, om vi falt 50 plasser fra i fjor, som var den beste vi noen gang hadde oppnådd.

Det var nok noen som har forklart ordføreren at hans svar i Bygdeposten var mindre lurt. Han går ut igjen og føler seg misforstått. Selvfølgelig har andre misforstått, i dette tilfelle journalisten.

Men begge sier det samme, det er jo så fin natur i Modum, vi har det jo så bra.

De som ikke har bruk for kommunale tjenester har det jo så bra.

Rådmann bagatelliserer hva vi er dårligst på, oppvekst med skole, og pleie og omsorg. En god skole gir bedre folkehelse, det er dokumentert.

Dette er de to viktigste sektorene vi har, dette vil angå alle innbyggerne i Modum en gang. Dette er hva folk vurderer dersom de ser på å flytte et sted.

Vi var bedre i pleie- og omsorg et par år, sier rådmann. Ja, men hun sier ikke at det var da vi registrerte Frydenberg og Vikersund Bo- og dagsenter som sykehjem på Kostra. Vips, så fikk vi bedre dekning av sykehjemsplasser. Dette ga utslag.

Rådmann skriver videre, bare vi får ferdig nye Modumheimen, med bad på hvert rom, vil vi komme godt ut. Hva med fysioterapi på nye Modumheimen, det finnes ikke. Det er plassert på Frydenberg, en mil unna. Legedekningen, vil den bli bedre?

Rådmann skriver vi er en reser på saksbehandling - den var utenktsom. For å lete etter nåla i høystakken tramper hun utpå. Hva er saksbehandling, ja undersøkelsen tar byggesak, hva med saksbehandling i omsorg? En bruker opplevde 1,5 års saksbehandling, en annen fem måneder, mange søker på Modumheimen. Der venter de i lange tider på svar. Det skal rapporteres ventelister på sykehjem, dersom vi bruker «ventetiden» til saksbehandling, blir det ikke venteliste. Å skryte av saksbehandlingen håper jeg vi aldri får høre mer, for kommunal saksbehandling er så mye mer enn byggesak.

Selv om antall byggesaker har gått ned 35 prosent, inntekter opp 22 prosent, samme antall saksbehandlere, dette må jo slå positivt ut. Det kan virke som dette er den første undersøkelsen som har kommet ut, men det er den åttende i rekken! Ikke noe har umiddelbar virkning sier rådmann, det stemmer, men etter åtte år med dårlige plasseringer, burde vi se noe snart?

Dessverre lar flertallet rådmann styre Modum. Det settes ikke krav fra politikerne. Alt rådmann kommer med, blir godtatt.

Ordfører sier at vi skal ta grep, vi skal ha en sak på dette tidlig i høst. Jeg vil minne ordføreren på at det hadde vi fjor, året før der, og året før der, dette blir vel sjuende gang ordføreren er med på en sånn sak. Har det kommet noe ut av de seks gangene vi har behandlet saken tidligere?

Vi hadde en strategi for IKT til behandling i kommunestyret før ferien. Der hadde rådmann satt opp langtidsmål. Vi i Høyre synes målene var bra, men det manglet delmål, hvordan skulle vi politikere se at vi var på veien mot hovedmålet? Vi foreslo vi skulle få en sak der rådmann beskrev delmålene for å oppnå hovedmålet. Dette stemte flertallet ned, det var ikke nødvendig.

Dette skjer i alle saker, rådmann sier at dette jobber vi hardt med, men resultater er langsiktige, resultatet vil vi ikke se.

Kommunestyret må sette krav til rådmann og hennes stab, vi skal ha resultater. Dersom resultatene ikke kommer, da må kommunestyret ta det ansvaret de har.

For å kunne gjøre tiltak som innbyggerne i Modum vil merke må andre partier enn de som styrer i dag få slippe til.