Sivert Versland skrev kronikk i Bygdeposten lørdag 15 juli.

Han presenterte seg som – ikke politiker. Jeg synes han burde presentert seg som – storebror til ordføreren.

Med det utgangspunktet faller hele kronikken i grus.

Han pakket kronikken inn med ordet omdømmebygging, men hensikten var forsvarstale av lillebror, og sint på alle som ikke var enig i han, og hans parti, Arbeiderparti. Lukten av «Kremel» lå sterkt over kronikken.

Innlegget gikk på det meste av det Bygdeposten og jeg, sa og skrev, var negativt og feil.

Når det gjelder mine innlegg, skrev han om meninger som han synes jeg burde skrevet, ikke noen kommentarer på det jeg skrev.

Versland skriver om en av sine frie tolkninger: «Høyremannens bidrag forsterker oppfatningene av at det må være noe galt fatt med ei bygd som fostrer udugelige sjefer».

Jeg vet ikke om Versland mener alle i hele Modum, næringsliv og frivillige organisasjoner, men jeg holder meg innenfor kommunal sektor.

Les også

Bygdeposten og kommunen

 

Ingen organisasjon blir sterkere enn det svakeste ledd. Kommunestyret med ordføreren i spissen er lederskapet i Modum kommune. Er lederen svak, er hele organisasjon svak.
I dag er det et dårlig utøvende demokrati i Modum. Flertallet vil ikke høre på andre enn seg selv, og de kopier administrasjonens forslag.

Alle demokratiske regler gir dem rett til det, men kommunen styres etter formannskapsmodellen; denne modellen legger opp til litt mer enn flertallsbestemmelser. Dette forteller noe om hvor «raus» ordføreren er.

Dette er opp til ordfører og Arbeiderparti å avgjøre selv.

Dette er ordfører Verslands styringsmodell.

Storebror Versland bruker omdømmebygging som gjennomgangsord.

Jeg er helt enig i at dette er noe vi burde ta tak i, og sette i gang med omdømmebygging av Modum. Dette for å legge til rette for næringslivet og flere arbeidsplasser innen kommunen.

Utgangspunktet må da være en riktig virkelighetsbeskrivelse. Kommunebarometeret ga en virkelighetsbeskrivelse av de kommunale tjenestene i Modum. Dette må vi ta tak i, ikke prate bort.

Vi må vite hva vi har, å vite hvor vi vil. Så blir det å sette krav til ledelsen i kommunen at mål og delmål oppnås. Vi må slutte med å si at alt har en så langsiktig virkning at vi vil ikke merke noe. Det er her klare, gode delmål kommer inn.

Les også

Et ekko fra gamle Kreml

 

Så er det sånn at Modum er så veldig mye mer enn kommunale tjenester. Her vil vi få «flying start». Det finnes utrolig mange gode kvaliteter i Modum.

I Drammen var kommunen 33 prosent av et selskap som drev omdømmebyggingen. Modum kommune kan ikke ha noen større andel. Vi må inngå i et felleskap der mål og delmål er klare. Både politikere og administrasjon må være en del av alt, der innbyggernes krav føles på kroppen.

Biografi for Jon Hovland