Det er befriende godt at Høyre har så ærlige representanter som Petter Haugland. I sitt svar til meg i Bygdeposten 1. august, bedyrer Haugland sin enorme mistillit til 38 000 lærere som tok sin lærerutdanning før 1.1.2014.

Asheim skriver helt korrekt at de nye kompetansekravene for å undervise i basisfagene ble innført av den rødgrønne regjeringen. Men, i motsetning til Høyre, FrP, Arbeiderpartiet, Venstre og KrF, så ville ikke vi i Senterpartiet at disse kravene skulle ha tilbakevirkende kraft. Vi mener at den erfaringen og kompetansen en lærer opparbeider seg etter mange år i et yrke, også er verdt noe. Høyre mener at kun studiepoeng på et papir har verdi.

 

Avskiltingen av disse lærerne får konsekvenser for skoler over hele landet. Spesielt krevende vil det være for skoler i distriktene, der man er avhengig av ansatte som kan undervise i mange fag. Vi kan også komme i en situasjon der veldig mange lærere går av med pensjon ved fylte 62 fremfor å måtte ta videreutdanning så sent i arbeidslivet. I tillegg vil mange bli låst fast på én arbeidsplass. Hvem vil vel ansette en lærer som må bekostes studiepoeng?

Oppsummert er dette uttrykk for dyp mistillit til en hel yrkesgruppe. I tillegg er det dårlig ressursutnyttelse når erfarne lærere må tvinges til å ta videreutdanning for et yrke de allerede er utdannet til. Disse studieplassene og pengene burde heller burde heller blitt brukt på de over 10 000 ufaglærte i skolen – og til fag som f.eks. de praktisk-estetiske som skolene ofte mangler kompetanse i.

LES OGSÅ:

På tide å lytte, Røe Isaksen! 

Et lærerløft for at elevene skal lære mer