– Nei. Jeg forholder meg som sagt lite til Kommunebarometeret. Men selvfølgelig jobber vi med å gjøre våre tilbud til innbyggerne enda bedre enn hva de allerede er, sier Versland.

Hva er Kommunebarometeret?

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 141 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere, særlig lokalpolitikere, en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås (SSB) Kostra-database, endelige tall for 2016. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

I hovedsak gir Kommunebarometeret 2017 informasjon om driften i 2016, men noen data publiseres så sent på året at det er 2015-tallene som brukes i årets barometer. Praksisen har vært den samme siden målingen startet for åtte år siden.

 

Dette vil ikke ordfører Versland forholde seg til, han og partiets hans, Arbeiderpartiet, vet bedre enn alle andre.

Folk har det så fint i Modum, det er så bra her. Ja, jeg er enig i det, det er jo derfor vi bor her.

Modum kommune er til for innbyggerne, kommunen er lovpålagt på å gi tjenester til mennesker som trenger det. Hvis vi trenger en tjeneste, hjelper det lite at det er fint vær!

Den samlede statistikken sier noe om hvilken kvalitet tjenestene ligger på. I Modum er vi den kommunen i Buskerud, som gir innbyggerne våre de dårligste tjenestene.
Dette bryr ikke ordføreren seg noe om. Det er så fint å bo i Modum. Han kunne like godt sagt at det er at: Vi har så fint vær i Modum.

Jeg mener dette er utrolig arrogant og respektløst ovenfor innbyggerne i Modum.

Vi i opposisjonen merker også denne arrogansen godt. Alt av forslag som kommer fra vår side, blir enkelt og greit, stemt ned. Posisjonen er ikke interessert i å diskutere rundt forslagene engang.

Les også

Et ekko fra gamle Kreml

 

Denne arrogansen viser seg i utviklingen av Modum. Befolkningsøkningen er stoppet opp, siste år har den vært null. Ordføreren ville stoppe Vikersund nord, han stemte mot etablering av Loe på Kløftefoss. Ingenting har skjedd i den saken etter at han tok over.

Dette vil ikke snu før vi får andre partier kommer i flertall i Modum, enn de som styrer i dag. Vi må se virkeligheten for å kunne gjøre noe bedre.

Ved å gjemme bort virkeligheten ved å si at det er så fint i Modum, hjelper ikke den enkeltperson som trenger tjenesten.

Sammenstillingen fra SSB gjelder tjenestenivået på kommunale tjenester, ikke om vi har fint vær og fin natur rundt oss.