Regelverket for gudstjenester i skoletiden er ikke vanskelig. Allikevel er det mange skoler som ikke klarer å følge opp dette regelverket – på tross av at regelverket snart feirer 10-års jubileum.
Dette må skolene rette opp.

⇒kan ikke være en del av KRLE.

⇒må være vedtatt sammen med foreldregruppen.

⇒må være informert om på en god måte og i god tid.

⇒krever en god fritaksordning.

⇒må ha et likeverdig og godt alternativ.

⇒må være reelt valgfritt.

⇒må informere med likeverdig informasjon om begge alternativer.

⇒bør ikke være semesteravslutning.

⇒bør ha aktiv påmelding.

⇒bør ikke skje siste dagen før ferien.

Regelverket må være oppfylt for at det i det hele tatt skal være lov for skolene å ha gudstjenester i skoletiden.