Siste tanker for i år

B-fløyen ved Modumheimen rustes opp og skal være fredig til innflytting 1. juni 2018.

B-fløyen ved Modumheimen rustes opp og skal være fredig til innflytting 1. juni 2018. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hva gjorde egentlig kommunestyret i saken om å fylle de 24 plassene i blokk B på Modumheimen?

Jeg mener vi må vite hva flertallet egentlig vedtok. Hensyn til enkeltmennesket er viktigere enn at flertallet bestemmer. Vi skal vel ikke uten videre bøye oss for flertallet?

Vedtaket som ble gjort av flertallet i kommunestyret 8. desember er, som også var rådmannens forslag:

Det igangsettes en prosess i desember 2017 for å flytte Furulund bofellesskap, både brukere og ansatte, inn i de to første etasjene i bygget med 24 plasser. I den øverste etasjen flyttes i utgangspunktet deler virksomheten ved avd. E på Vikersund bo- og dagsenter. Dette gjelder både brukere og ansatte.

Norsk lov sier: – Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

LES OGSÅ: Den sterke historien om far

§ 3–1. Pasientens og brukerens rett til medvirkning

Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3–2 første ledd nr. 6, 3–6 og 3–8. Barn under 18 år skal tas med på råd når barnets utvikling og modning og sakens art tilsier det.

I denne saken har kommunestyret kollektivt vedtatt å flytte en gruppe mennesker. 

Jeg spør meg, til hvem sitt beste?

Opposisjonen hadde selvsagt sitt forslag som tar vare på, og se hver enkelt bruker: 

Det igangsettes prosess med å flytte sykehjemspasienter.

Kommunestyret vil opprettholde Furulund og Frydenberg som framtidsrettete tilbud. Tun-modellen skal videreføres og videreutvikles.

Når det nye sykehjemmet er ferdig utbygd skal VBD og GBD framstå med beboere som ikke er sykehjemspasienter.

Kommunestyret tar til etterretning at Husbanken gir rom for å bruke tid på prosessen med å fylle alle plasser på sykehjemmet.

Regjeringen innførte i vår lover som tar brukerne på alvor. Kommunene som er der for brukerne skal legge til rette til det beste for brukerne. Brukerne skal ikke overkjøres, det skal være dialog hele veien. Derfor hører denne lovparagrafen også med I denne saken:

§ 2–1 a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3–5.

Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4–1 første ledd, bokstav b.

Kommunen skal gi den som søker eller trenger helse- og omsorgstjenester, de helse- og opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett.

Denne paragrafen sier at hver enkelt bruker har rett på riktig tjeneste. Dersom gruppen på Furulund vil bo i sine boliger på Furulund, må kommunen stille opp med nødvendig hjelp.

Jeg har spurt rådmannen flere ganger, i forskjellige saker, hvor er kvalitetssikringen på saksutredningen i Modum kommune? Også i denne saken.

Jeg mener i denne saken er det ikke bare delegeringsreglementet rådmannen har brutt, lovbalansen er også meget uklar. Dialog med brukerne skal skje på forhånd, ikke i ettertid.

Jeg regner ikke infomøtet midt i oktober som noe dialogmøte. Det var fellesinfo, og det var ingen dialog med hver enkelt bruker slik loven krever.

Dette håper jeg rådmannen vil komme med en informasjon til kommunestyret om, før fylkesmannen nuller ut hele saken, og vi må starte på nytt.
Det var hva vi i opposisjonen først foreslo når saken kom opp i kommunestyret. Vi ville hente hjelp utenfra til det beste for eldreomsorgen i Modum.

Vi har det bra, men det kan alltid bli enda bedre.

Mitt nyttårsforsett er å gjøre det enda bedre for innbyggerne i Modum i 2018.

Godt nytt år!

jon Hovland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken