En ny vår for jernbane i Modum og Øvre Eiker

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL
Når Ringeriksbanen bygges åpnes det nye muligheter for Randsfjordbanen. Folk i Modum og Øvre Eiker kan få et fantastisk kollektivtilbud dersom vi prioriterer rett.

Leserbrev 

Samtlige andre partier bortsett fra Miljøpartiet De Grønne ønsker å gå videre med planene om en firefelts motorvei som erstatning for dagens RV35. En plan som i tillegg til å legge verdifull jordbruksmark og friluftsområder under asfalt vil føre til at flere pendlere mellom Drammen og Hønefoss vil velge bilen istedenfor kollektivtrafikk. Dette igjen vil skape kork og kaos i Drammen, Hønefoss og Hokksund.

Vi i De Grønne vil utbedre dagens RV35 med krabbefelt, stedvis ny trase, viltoverganger, trafikksikkerhetstiltak, støyskjerming og generell utbedring. Vi vil derimot ikke bygge ut kapasiteten med en fire felts monstervei gjennom bygda.

Istedenfor vil vi flytte kapasitet over på Randfjordbanen og gjenåpne stasjoner som Jevnaker, Skotselv, Åmot og Geithus.

Fagpersoner De Grønne har vært i kontakt med , mener at man med enkle oppgraderinger og utbedringer av dagens enkeltspor kan få halvtimesruter mellom Hønefoss og Drammen over Randsfjordbanen. Annethvert tog til Hokksund kan gå videre til Hønefoss.

Slik blir Randsfjordbanen et bindeledd for pendlere som skal videre til Drammen, Hønefoss eller Oslo. Eller en lokalbefolkning som reiser internt i bygda.

Et skinnegående rutetilbud med halvtimesruter for befolkningen i Øvre Eiker og Modum vil gjøre en ny motorvei helt overflødig. Dersom man supplerer med innfartsparkering ved enkelte av stasjonene så vil banen kunne bli et foretrukket fremkomstmiddel også folk som bor noe lengre vekk fra stasjonene.

Men det er viktig at et skinnegående kollektivtilbud virker disiplinerende for lokalpolitikerne slik at de fortetter i gang, sykkelavstand til stasjonene og stanser videre planlegging av bilbaserte byggefelt.

Randsfjordbanen vil være ulønnsom rent samfunnsøkonomisk i all uoverskuelig fremtid. Og det er dette som ofte som brukes som argument mot banen. Men visste du at heller ikke en firefelts motorvei er samfunnsøkonomisk lønnsom? Faktisk er hoveddelen av samferdselsprosjekter vi satser på i Norge helt ulønnsomme. Det er kostnaden for å ha folk bosatt over hele landet. Vi i De Grønne tar høyde for dette og derfor er vår løsning for Randsfjordbanen realistisk og gjennomførbar. Vi tar penger fra den planlagte motorveien, oppgraderer dagens vei og bruker resten på et kjempeløft for Randsfjordbanen. Vi er villig til å spytte inn statlige midler for å realisere dette prosjektet i tilknytning til Ringeriksbanen.

Randfjordbanen kan igjen bli ryggraden i Øvre Eiker og Modum. Det er kun snakk om å prioritere riktig. Vi i De Grønne vil prioritere Randfjordbanen og sørge for et grønt kollektivløft for Øvre Eiker og Modum. Det er ikke bare Sommertoget som skal stoppe på Randsfjordbanen. Får vi det som vi vil blir det mange tog hele året.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags