Gå til sidens hovedinnhold

Tilhørigeordningen - en trussel mot tros- og livssynsfriheten

Artikkelen er over 5 år gammel

Å være registrert i en organisasjon som du ikke har meldt deg inn i selv oppleves som krenkende og urettferdig.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Organisasjoner som fører inn medlemmer uten deres samtykke blir i tillegg raskt kritisert for medlemsjuks. Men dette gjelder ikke Den norske kirke, den gis nemlig et fortrinn i lovgivningen. Den norske kirke fører inn barn i sine registre, uten at foreldrene har besluttet at det skal skje, og uten at det gis noen melding til foreldre eller barn om at registreringen har skjedd.

Kirken har forrang

Ifølge Kirkeloven anses barn å høre inn under Den norske kirke fra fødselen såframt en av foreldrene er medlem. Den andre forelderens tro eller livssyn må vike. Er den ene forelderen for eksempel døpt i kirken og den andre medlem av Human-Etisk Forbund, vil barnet deres automatisk bli ført inn i kirkens register, selv om den døpte forelderen ikke har hatt noe med kirken å gjøre etter at hun eller han ble døpt som spedbarn.

Dagens foreldre er opptatt av barna sine og tar et bevisst valg om hvorvidt de skal døpe barnet sitt eller ikke. Mange av dem som velger ikke å døpe barna forklarer det med at de vil at barna skal velge religion eller livssyn selv når de blir eldre. Det mange av dem ikke vet er at barna allerede er registrert i kirken.

Flertallet er imot ordningen

Å være tilhørig er ikke det samme som medlemskap.

Man må døpes for å bli medlem av kirken. Men tilhørighet har noen av de samme virkningene som medlemskap gjennom dåp. De tilhørige telles med når man offentliggjør medlemstall og statistikk fra kirken. Og barna blir stående oppført i medlemsregisteret til de fyller 18 år.

Det er en uakseptabel praksis. I vår befolkningsundersøkelse som gjennomføres hvert fjerde år av TNS Gallup svarer over halvparten av befolkningen nå at de mener at registreringen av tilhørige er en gal ordning.

For åtte år siden mente kun 24 prosent at det var feil å føre opp folk i et register uten deres og foreldrenes viten og samtykke. Siden har flere oppdaget selv at de er registret uten samtykke, stått fram i media og protestert. Trenden i dag er helt klar; i et moderne og mangfoldig samfunn er det en ordning som strider med vår oppfatning av religions- og livssynsfrihet og forventninger til hvordan våre politikere bør jobbe med å beskytte våre frihetsverdier.

Human-Etisk Forbund krever endring

140 000 personer oppgis registrert som tilhørige til kirken. Det er en reell trussel mot tros- og livssynsfriheten i Norge. Human-Etisk Forbund krever derfor at myndighetene avskaffer ordningen. Kulturminister Helleland får anledning til å se på det snart i forbindelse med arbeide med felles lov for tros- og livssynssamfunn som kommer på høring i 2017 og Stortingsmelding om helhetlig tros- og livssynspolitikk.

Ideelt sett burde barn få lov til å bestemme sin tro eller sitt livssyn selv når de blir 15 år og får rett til å melde seg inn og ut av et tros- eller livssynssamfunn selv. Skal vi akseptere barnemedlemmer eller tilhørige i tros- og livssynssamfunn så må det i hvert fall skje en aktiv handling fra foreldrene på vegne av barna.

Å bli regnet som tilhørende kirken uten at verken en selv eller foreldrene vet det, er krenkende.


Kommentarer til denne saken