Gå til sidens hovedinnhold

Integrering betyr arbeidstilknytning

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Modum kommune har hatt som politikk at vi skal ta imot «vår andel» av flyktningene som kommer til Norge. Det er bra! Spørsmålet er hvilket ansvar vi påtar oss i den sammenheng. Vi har fra og med 2015 bosatt 169 flyktninger. Av de som ikke er i utdanning sliter et foruroligende stort antall med å komme inn i arbeidslivet. Så jobben er ikke gjort mer enn halvveis.

Uten arbeid blir livet satt på vent, økonomien blir dårlig, mange må kanskje ha sosialstøtte. De får ikke tilgang til arbeidsplassen som et sted der man i tillegg til lønn bygger og vedlikeholder nettverk. Et annet poeng er at de ikke får tilgang til den opplæringsarena en arbeidsplass er, og får i mindre grad anledning til å komme i et sosialt fellesskap på jobben. Dessuten: Man forbedrer norskkunsskapene på jobben, i sum - man blir kort og godt integrert!

Hvor trykker skoen? Dette har flere årsaker, men tilgang til praksisplasser er mangelvare. Dagligvarebransjen er likevel et lysende unntak. Hva med det øvrige næringslivet? Jeg mener modumsamfunnet i større grad må stille opp.

Hva med det øvrige næringslivet? Norge opplever nå en økonomisk oppgangstid der arbeidsledigheten er svært lav. Tilgang til arbeidskraft burde være attraktivt, ja et konkurransefortrinn. Westad støvsuger arbeidsmarkedet for tiden, kunne vi lese i en herværende lokalavis. Kunne Modum Næringsråd ta dette opp på et av sine frokostmøter? Det finnes ubrukte ressurser der ute – Det gjelder å ta disse i bruk og gjøre terskelen til arbeidslivet lavere.

Kan Modum kommune gjøre mer? I hvilken grad stiller kommunen praksisplasser til rådighet for bosatte flyktninger? Andre kommuner bruker egen organisasjon som virkemiddel i integreringsarbeidet. Dette burde Modum kommune gjøre i større grad enn i dag. Vi må gjøre det vi kan for at arbeidsføre innvandrere som er bosatt i kommunen ikke går ledige, men blir kvalifisert til ordinært arbeid. Det vil den enkelte innvandrer tjene på, næringslivet vil tjene på det, og kommunen som organisasjon tjene på det - i det hele tatt - dersom vi ser stort på det – Norge som nasjon vil tjene på det. Så la oss gjøre noe med det!

Gotfred Rygh

SV

Kommentarer til denne saken