24 plasser på Modumheimen

Dette bilder er tatt i toppetasjen i B-fløyen for to uker siden.

Dette bilder er tatt i toppetasjen i B-fløyen for to uker siden. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevKommunestyret vedtok å bygge 96 nye sykehjemsplasser på Modumheimen. 72 er ferdig og fylt opp, på ettersommeren 2018 vil de siste 24 bli ferdig.

Statssekretær i helsedepartementet, Paul Chaffey skriver om å få tilskuddet:

Dette er en tilskuddsordning Husbanken forvalter på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, så vi måtte undersøke med dem hvordan dette praktiseres.

Husbanken opplyser at kommunene skal sende søknad om utbetaling når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Dette fremgår av veilederen for tilskuddet.

Husbanken sier videre at de normalt aksepterer at et stort sykehjemsprosjekt kan innfases over en periode inntil ett år. Husbankens erfaring er at kommunene ønsker å ta i bruk avdelingene suksessivt av hensyn til forsvarlig drift i innkjøringsperioden.

Dette bør være oppskriften på hvordan vi fyller opp de 24 plassene.

Vi har i mange år hatt for få sykehjemsplasser, dette ble kompensert med å fylle opp bo- og dagsentrene våre med sykehjemsbrukere. Da måtte det bli flere pleiere også.

Kommunestyret vedtok for noen år siden, at vi skulle innføre Tun-modellen i Modum. Det vil si samme brukere på samme sted.

Vi har ett sykehjem i Modum, det er Modumheimen.

Den dagen vi har behov for pleie som tilsier sykehjemsstandard må vi søke på Modumheimen.

Så kommer vi til «kampen» om hvem som skal fylle de siste 24 plassene på Modumheimen.

Vi har pr 1. november: 11 i venteliste på tilrettelagt bolig, 6 i venteliste på bolig med bemanning. Ingen som ønsker en god eldreomsorg vil da sannere bort 16 plasser på Furulund. Gode heldøgnsplasser som har sin plass i eldreomsorgen.

Jeg ser kun enkeltmennesker, vi kan ikke ta en hel gruppe under en kam.

Vi har kun ett sykehjem, på de andre plassene skal det være mennesker som har et mindre pleiebehov.

Administrasjonen prøver å dekke seg bak en gjennomsnittlig ADL.

ADL sier noe om øyeblikksbildet om hvor mye hjelp og pleie du har behov for. Demens alene gir en høy ADL. Vi kan ha en høy demens, men allikevel ikke behov for pleie, kun at det er en pleier/fagperson til stede som veileder.

Vi har investert mye penger for å gjøre en tung pleie lettere for de ansatte på nye Modumheimen, dette må vi la de ansatte få nytte av.

Nå må vi se enkeltpersoners behov for pleie, de som trenger en sykehjemsplass må få det. Vi har, per i dag, meget god tid. Hvem som har behov i september er kanskje ikke mulig å si i dag. Men det trenger vi ikke, i følge departementet, skal ikke alle plassene fylles opp på dag en. Vi flytter åtte og åtte over en periode.

Pr i dag er det venteliste på sykehjemsplasser i Modum. Listen er så lang at den ville fylt opp en avdeling alene. Det ligger til og med én hjemme som burde hatt plass, men dessverre har vi ingen plass å tilby.

De ansatte er der for å gi brukerne en god hverdag, fortsett med det.

La oss få en god prosess på dette: Vi ser hver enkelt, finner beste og riktige løsning for brukeren, lager en informativ, smidig god overflytting som innbefatter en dialog med hver enkelt.
Da vil hver enkelt glede seg til å få et nytt og fint rom, med god hjelp for deres behov.

HER ER FLERE SAKER OG DEBATTINNLEGG

Jon Hovland

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags