Har varaordføreren gått i skole hos Ap og Støre. Han sier klart ifra i et innlegg fra talerstolen i kommunestyret, men skriver etterpå at det var ikke det han mente.

Han endrer med andfre ord mening fra morgen til kveld. Hans skriftlige forklaring i leserinnlegget er heller ikke lett å forstå.

Bygdelista i Modum mener, nå som før, at vi ikke skal innføre eiendomsskatt på private hus og boliger i denne perioden. Vi gikk til valg på det! At jeg tok til orde for at kommunen kanskje må se hva innføring av generell eiendomsskatt vil bety kommunen, er ikke det samme som at Bygdelista mener at dette skal innføres.

Varaordføreren vil se på hva eiendomsskatt vil bety for kommune, men han vil ikke innføre den.

Da bruker vi mange kroner og ressurser på et totalt bortkastet arbeid. Skal vi taksere alle eiendommer, regne ut hva det blir, så sier vi, NEI, dette skal vi ikke ha? Eller er det da enklere å si, NEI, med en gang?

I Sigdal må de vel innkreve eiendomsskatt et par år før de får igjen for kostanden ved å innføre den.

Eller som varaordfører vil han innføre eiendomsskatt, som representant for Bygdelista vil han ikke…

Er det dette som er å være «rund» og ta forbehold i politikken?