Det er smart med én skole i Krødsherad, men hvor den skal ligge bør utredes bedre

Av