Det er lov å være uenige om politikk, og om hvilke konsekvenser et politisk vedtak vil få. Men jeg synes vi bør unngå bevist å misforstå hverandre, og komme med direkte feil.

Jan Hartz skriver i et leserinnlegg i Bygdeposten 16. desember:

«Den blåblå regjeringen med støtte av KrF og Venstre har vedtatt å frata kommunene retten til å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk».

Dette stemmer ikke. Det er direkte feil.

Svar til Løvf

Fra 2023 får ikke kommuner innkreve eiendomsskatt på produksjonsutstyr for bruk lengre. Med bruk menes eiendomsmasse som har produksjonsutstyr som kan fjernes uten at resten av eiendomsmassen forringes vesentlig i verdi. Eiendomsmassen er det fortsatt eiendomsskatt på. Fjerner du turbinen i et kraftverk er ikke bygget noe verdi heller, det er bygget rundt, formet til produksjonsutstyret.

Modum er en av de mange kommunene i Norge som ikke har denne skatten. Når den ble innført på nittitallet, gikk en bedrift i Modum til rettssak mot Modum kommune, på eiendomsskatt på produksjonsutstyr. Bedriften vant saken, Modum og alle de andre kommunene der det har vært rettssak, har ikke hatt denne type eiendomsskatt.

Jeg ble veldig overrasket i høst når ordfører og varaordfører dro til Oslo for å demonstrere mot noe vi ikke har i Modum.

Jeg synes også det er litt rart av ordfører og varaordfører å demonstrere mot arbeidsplasser. Det er jo det denne skatten egentlig er, skatt på arbeidsplass.

Takk til regjeringen som endelig har ryddet opp i denne virvarskatten. Regjeringen legger til rette for næringsutvikling.

Men for Modum og næringslivet har det ingen virkning, selv ikke etter 2023 en gang.

Flertallet bygger ned omsorgen