Jeg vil styre mitt liv selv, men ved hjelp av Brukerstyrt personlig assistanse

Av
DEL

LeserbrevJeg har som et menneske med nedsatt funksjonsevne rettigheter i henhold til Grunnloven sitat:
«Menneskerettar: Overskrifta endra med grunnlovsvedtak 13. mai 2014 kunngjort med res. 14. mai 2014 nr. 628, vedtak 27 mai 2014 kunngjort med res. 20. juni 2014 nr. 778. § 92. Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskerettane slik dei er fastsette i denne grunnlova og i traktatar om menneskerettar som er bindande for Noreg. Føyd til med grunnlovsvedtak 13 mai 2014 kunngjort med res. 14. mai 2014 nr. 628, endra med vedtak 27. mai 2014 kunngjort med res. 20. juni 2014 nr. 778. FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD): Konvensjonen skal bidra til å motverke diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Han skal sikre respekt for dei gjeldande sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettane til menneske med nedsett funksjonsevne.»

Jeg er eksperten på å leve mitt liv. Jeg vil leve et liv som alle andre, et aktivt liv. Jeg har fått større utfordringer enn funksjonsfriske i samfunnet vårt, fordi jeg har fått en funksjonsnedsettelse. Det er ikke mer synd på meg enn andre i samfunnet vårt. Jeg trenger bare mer assistanse for å kunne fungere mitt liv fra rullestolen. Jeg har et hode og talegaver som jeg kan bruke for å fremme rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

BPA er et likestillingsverktøy. Jeg har kun en funksjonsnedsettelse, MS diagnose som har ført til at beina ikke virker.
Det er mange som meg i samfunnet vårt.
Det er dere som er funksjonsfriske som skaper barrierer i samfunnet vårt.
Dette må vi i fellesskap endre på!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags