De som angriper Versland i denne saken bommer

DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det ligger litt i sakens natur at politikere leser utspill fra andre politikere på samme måte som fanden leser Bibelen. Mange politikere er flinke til å vri og vrenge på motstanderens argumenter, men politikere bør akte seg vel med å rette helt ubegrunnede beskyldninger mot hverandre – i hvert fall hvis de ønsker å bli tatt på alvor over tid.

Etter hovedutvalget for helse- og sosialsektoren i Modum reagerte gruppeleder i Modum Ap, Ståle Versland på at hverken lederen eller nestlederen i det politiske valgte utvalget var til stede. Men han rettet ingen kritikk mot hverken leder Tone Kronen (SP) eller nestleder Anita Skretteberg (H). Han var snarere veldig klart på dette punktet og han poengterte det sterkt i intervjuet.

Det Versland reagerte på var at ordfører Sunni Grøndahl Aamodt (SP) ikke hadde sørget for at det formelt var konstituert noen til å inneha disse vervene ettersom både leder og nestleder var ute av politisk «drift» i noe tid. Kronen har fødselspermisjon og Skretteberg er sykemeldt. Å ha permisjon etter fødsel og det å være sykemeldt er selvsagt ikke kritikkverdig. Dette understreket også Versland sterkt i intervjuet.

I det aktuelle møtet var det til behandling er svært alvorlig sak, ettersom et overforbruk på flere millioner kroner er noe politikere må ta på alvor. Det er sak man ikke skal ta lett på. Vedkommende som ledet møtet er sikkert både flink og i stand til å skjøtte sine verv. Poenget er at han ikke har den formelle statusen den politiske ledelsen i et hovedutvalg skal ha.

Nå er selvsagt Versland fullt ut i stand til å forsvare seg selv, noe han også har gjort i et innlegg her. Det som imidlertid er verdt å merke seg er to ting: det ene er at Versland helt uten grunn har blitt beskyldt for å ha angrepet de to som hadde helt legitime grunner til å ikke stille i møtet. Versland gjorde faktisk ikke det og de som har lest hans utsagn og kan tolke det som et angrep på Kronen og Skretteberg bør umiddelbart få pusset sine briller. Det andre er at spørsmålet fra Verslands var helt legitimt. Da blir det litt sært å se at det blir møtt med teatralske reaksjoner.

Det er også blitt stilt spørsmål om det er riktig av oss som lokalavis å skrive at lederen i hovedutvalget har fødselspermisjon og at nestlederen er sykemeldt? Vi lever heldigvis i en kultur der det er stor åpenhet også i det politiske liv. At unge politikere får barn og dermed har permisjon tilhører som regel ett av livets store øyeblikk og perioder. Av helt naturlige årsaker er det utover i svangerskapet stadig vanskeligere å «unnta» en graviditet fra offentligheten. At folk er sykemeldte er heller ingen statshemmelighet. Hvorfor man er sykemeldt er en privat sak. At fraværsgrunnene var veldig hemmelige står også i kontrast til det faktum at det ble opplyst i et åpent møtet og bekreftet av ordføreren i etterkant.

Nå er den politiske ledelsen i Modum fersk og de må få bli varme i trøya. Men når de har søkt makt må de også regne med at de blir utsatt for kritiske spørsmål både fra den politiske opposisjonen, folk flest og mediene. Det kan de like gjerne venne seg til først som sist.Artikkeltags

Kommentarer til denne saken