DRAMMEN: I slutten av oktober i fjor skrev Drammens Tidende at det var registrert 45 tilfeller av RS-viruset hos barn som hadde vært i direkte kontakt med barneavdelingen på Drammen sykehus. Både Drammen og resten av Norge opplevde stor økning i antall pasienter med viruset. Overlege ved barneavdelingen, Thore Henrichsen, fortalte da at det stadig kom inn nye pasienter og at de forventet økt trykk.

RS-viruset (respiratorisk syncytialvirus) forekommer hos både voksne og barn om vinteren. For de aller fleste er dette ufarlig og gir forkjølelsessymptomer som hoste og tett eller rennende nese. Men luftveisviruset kan hos barn, særlig under toårsalderen, kan dette gi bronkiolitt, en slags lungebetennelse som gir pustebesvær.

Nå skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ferskeste rapport om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner at antall påvisninger av RS-virus er foreløpig lavt, men stigende.

– Utviklingen de neste ukene vil gi mer innsikt i om vi nå ser begynnelsen på en tidlig RS-virusepidemi, skriver de i rapporten.


Tidligere og større enn vanlig

Gro Vik Knutsen, fagsjef medisin ved Drammen sykehus, forteller at høsten generelt er høysesong for spredning av RS-viruset. Luftveisviruset rammer særlig de yngste barna på grunn av deres små luftveier.

Det som var annerledes i fjor, var at bølgen kom tidligere og var større enn vanlig. Bølgen varte imidlertid kortere enn den pleier.

– Bølgen med innleggelser på grunn av RS-viruset startet allerede tidlig i september i fjor. Vanligvis starter bølgen i slutten av november/desember, og kan toppe seg i januar/februar før den roer seg utover våren, opplyser fagsjefen.

De siste ukene har det vært innlagt to-tre små barn med RS-virus ved barneavdelingen til Drammen sykehus hver uke. Sesongen har altså ikke startet like tidlig som i fjor, men Vik Knutsen tror bølgen kommer senere:

– Vi forventer imidlertid en økning av antall innleggelser i barneavdelingen i løpet av de nærmeste to-tre ukene.

Oppfordringer

Fagsjefen kommer med følgende anbefaling før årets vinter:

– Generelt for befolkningen er det fremdeles viktig med god hånd- og hostehygiene. Vi oppfordrer også alle til å følge FHIs råd om at de over 65 år og personer mellom 18 og 64 år med risikofaktorer bør ta oppfriskningsdosen av covid-19-vaksinen. Når det gjelder de små barna bør de voksne være oppmerksomme på at barna kan bli alvorlig syke og ta kontakt med lege dersom de er usikre, sier hun.

Ifølge Vik Knutsen øker barneavdelingen ved sykehuset alltid bemanningen i RS-virus-sesonger.

– Vi er godt rigget for å ta imot flere barn. Det er viktig at de minste barna får et godt tilbud, og at vi kan håndtere sykdommen raskt og godt, sier hun.