I forrige uke nærmest beordret riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen må frifinnes. Det må skje i retten, men det er nok bare en formalitet. Det finnes ikke ett eneste bevis for at Kristiansen gjorde det han sonet 21 år i fengsel for. Han ble dømt for ett av de to drapene der to småjenter brutalt ble frarøvet livet en maikveld i 2020, i turområdet Baneheia i Kristiansand. Det verste er at politiet i Kristiansand, Kripos, domstolen og Gjenopptakelseskommisjonen ikke så den veien som kunne underbygge at han var uskyldig. De fulgte sin egen nese og påførte Kristiansen et tap det er umulig å erstatte. 21 år i fengsel helt uten grunn. Saken er en rettsskandale uten sidestykke i Norge. Fire ganger sa Gjenopptakelseskommisjonen nei til ny etterforskning. Den femte gang sa de ja, men det var ikke enstemmig.

Så galt kan det gå når man kun forfølger de hypotesene og teoriene man selv har tro på og lukker øynene for det motsatte. Det er et kjent fenomen at vi mennesker leter etter ting som kan underbygge det vi selv mener er riktig, mens vi lukker øynene for det som taler mot. Nå får det heldigvis ikke er så fatalt utfall som for Viggo Kristiansen. Nåtidens mange konspirasjonsteorier har en del av det samme ved seg. De dukker gjerne opp uten fnugg av bevis, men de blir en sannhet i manges hode fordi man trekker ut noen småting her og noen småting der og setter det sammen til en «sannhet» som ikke finnes.

Det var trolig helt umulig å komme med alternative synspunkter da det kokte som mest i etterforskningen i Banheiasaken. Det burde vært en eller flere fandens advokater som stilte kritiske spørsmål internt. Det er også en kritikk mediene må ta til seg. Kun én journalist stilte kritiske spørsmål allerede fra rettssaken – den tidligere Dagbladet-journalisten Eivind Pedersen. Seinere har han jobbet mye med saken på frivillig basis. Nå kommer han med bok. I 2017 kom også kollega Bjørn Olav Jahrs bok «Drapene i Baneheia». Advokatene Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin har gjort en formidabel jobb.

Nå er det tid for ettertanke og gransking. Denne saken har satt en støkk i alle som er opptatt av rettssikkerhet. Trolig ville Kristiansen aldri blitt dømt hvis de forferdelige drapene hadde skjedd i dag fordi politiet har blitt mye mer profesjonelle og har helt andre hjelpemidler. Saken kommer til å få følger. Norge tåler ikke en slik skandale til. Og for oss andre – som heldigvis kun har bivånet dette på trygg avstand – bør vi tenke at det kan finnes andre sannheter enn det vi selv tror på, og at eneste vi kan stole på er godt dokumenterte fakta.