De som er født på 1990-tallet og seinere må regne med å stå i jobben fram til de blir 70 år. Det mener Pensjonsutvalget som har blitt ledet av Kristin Skogen Lund. Det er åtte år lenger enn mange som i dag nyter godt av AFP-ordningen – som gjør det mulig å bli pensjonist fra fylte 62 år. Gjennomsnittsalderen har økt mye og den vil fortsette å øke. Da lov om folketrygd ble innført fra i januar 1967, lå det til grunn beregninger som viste at en mann ville være pensjonist i ca. 3,5 år før vedkommende døde. Dagens seniorer kan ofte være pensjonister i minst 20 år. Det er ikke økonomisk bærekraftig over tid. Mange kjeder seg også og savner jobben sin.

I dag har gjennomsnittsalderen økt til over 80 år for begge kjønn. Nye medisiner og nye behandlingsmetoder har gjort at mange sykdommer som ikke lot seg kurere i 1967, i dag er ansett som ufarlige så sant man er medisinert. Dessuten har veldig mange nordmenn sluttet å røyke og vi vet farene ved å putte i oss for mye fett og sukker.

Å øke pensjonsalderen til 70 år er i manges øyne å gå feil vei, men det er nok en dyd av nødvendighet hvis ordningen skal være økonomisk bærekraftig. Om 45–50 år vil trolig gjennomsnittsalderen har økt til opp mot 90 år. Det gjøres kvantesprang innen medisin. De neste tiårene vil trolig gåtene med alzheimer være løst. Nye behandlingsmetoder for kreft gjør det til en sykdom man lever greit med. Det vil bli mulig å bytte ut organer «dyrket» fram i et laboratorium. Du vil ha en stor gruppe med svært spreke og vitale 80-åringer. 80 blir det nye 60.

Det vil bli langt færre jobber med tunge løft. De monotone arbeidsoppgavene vil forsvinne – erstattet av roboter. De første robotene som har overtatt jobben til servitører er under utprøving i Japan. Helt nye bransjer vil vokse fram. Den største utfordringen blir å holde motivasjonen oppe og være villig til å følge med på et stadig raskere kompetansejag. Å jobbe er som å løpet et maraton. Du må ha motivasjon til å stå løpet ut, ikke gå tom for krefter halvveis og ha flaks så man ikke blir skadet under løpet. Har man motivasjon, sørger for å få påfyll underveis og unngår skader kan arbeidsløpet fram til fylte 70 gi mye gleder i livet.