Gå til sidens hovedinnhold

Byggeskikkprisen til Pollen

Juryen for årets byggeskikkpris i Modum har enstemmig vedtatt at årets pris går til Pollen i Vikersund sentrum Nord. Prisen deles ut ved en senere anledning til dem som planla og regisserte utbyggingen.

Her er juryens begrunnelse:

«Pollen er like mye et arkitektonisk kunstverk som en vel møblert stue. Ved utformingen av byggverket er det lekt med tre, stein og metall. Dette har skapt en god harmoni og resultert i at pollen fungerer som møteplass for store og små. Videre er pollen er et godt eksempel på hvordan en kan forlenge naturen inn i urbane områder på en slik måte at det inspirerer til lek, nytelse og balsam for folkesjelen. Her har man klart å bringe fjorden inn i sentrum som et naturlig og moderne element.

Pollen er et godt eksempel på hva god arkitektur kan bidra med for allmennheten, samt et godt eksempel på nyskapning. Det har lykkes i myke opp urbane strøk og ikke minst hvordan en kan skape en storstue ute i det fri.»

Juryen mener at man har skapt et kjerneelement i Vikersund sentrum med en positiv effekt på både mennesker, miljø og samfunnet. Her har man greid å integrere vannmiljøet inn i et urbant område på en måte som vil bedre helse og trivsel hos lokalbefolkningen. Pollen bør være en inspirasjon for fremtidige prosjekter som kan bedre luftkvalitet, ivareta biomangfold og gjennom sambruk gi økonomiske besparelser.

Juryen har bestått av: Reidar Jakobsen, Roar Østli og Vibeke Kalager.

Andre foreslåtte kandidater:

Våningshuset Sydjordet, Røsteveien på Sysle,

Tretopphytte på Simostranda,

Splitkon-fabrikken i Åmot,

Gustad gård m/flere bygninger, Geithus,

Internatbygget på Buskerud videregående skole, avdeling Buskerud,

Gravbråtan, Geithus.

Kommentarer til denne saken