Bygger nytt hønsehus og legger om hønseholdet – selv om han egentlig ikke vil

Gunnar Hope skal gjøre det meste av byggearbeidet på det nye hønsehuset selv. Når det står ferdig, har det plass til 4.500 høner.