Gå til sidens hovedinnhold

Bygdeposten gir bort 250.000 kr til gode lokale formål

Artikkelen er over 1 år gammel

Bygdepostens eier Amedia gir bort 25 millioner kroner til gode formål. Midlene tildeles etter en søknadsprosess. Av denne summen er 250.000 kroner øremerket gode prosjekter i Bygdepostens nedslagsfelt.

- En veldig hyggelig måte å vise at Bygdeposten og de 72 andre søsteravisene i Amedia heier på gode tiltak i lokalmiljøet, sier ansvarlig redaktør i Bygdeposten, Knut Bråthen.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB.

Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon til prosjekter for å styrke lokalsamfunnene.

Les også

Leserfest for Bygdeposten – øker nok en gang

En hovedoppgave

Konsernsjef Are Stokstad i Amedia sier at beløpene fordeles ut ifra avisenes opplag. Det betyr at det varierer fra 100.000 kroner opp til én million kroner for de største. For Bygdepostens del utgjør summen 250.000 kroner.

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

Han understreker at dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål, men han mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder seinere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Les også

Bygdeposten fortsetter veksten – har passert 6.500 abonnenter

Disse kan søke

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i hele kommunen eller i lokalsamfunn/grendelag, kan søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.

Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter eller til helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år.

Bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

I de tilfellene flere aviser dekker et aktuelt område, kan et tiltak bare søke støtte fra én avis

– Som lokalavis jobber vi for å skape et godt lokalsamfunn i Midtfylket. Vi ønsker å speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en positiv kraft i utviklingen Sigdal, Krødsherad, Modum og vår del av Øvre Eiker, sier redaktør Bråthen som minner om at avisens oppgave både er å være en åpen arena for ytringsfrihet og debatt, gjennom nyhets- og aktualitetsformidling og være en støttespiller for de gode kreftene i lokalsamfunnet.

– Vi ønsker å engasjere våre lesere og alle som bor i vårt område til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter, sier Bråthen.

Les også

«Alle» elsker Bygdeposten

Søk her

Hvordan man rent praktisk søker vil framkomme i annonser de nærmeste dagene. Men kort fortalt må man søke via Sparebankstiftelsen DNDs etablerte system for gavetildelinger:

www.soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Søknadsfristen er 25. mars. Deretter vil en lokal jury bestående av ansatte i Bygdeposten, samt tre representanter fra våre kommuner vurdere søknadene fram til 17. april og tildelingen offentliggjøres innen 1. mai 2020.

Kommentarer til denne saken