Gå til sidens hovedinnhold

Butterfly Friends tilsvar til påstandene om økonomisk rot

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Butterfly Friends viser til skifteattest fra Kristiansand Tingrett, datert 10.8.16, hvor det blant annet står følgende: «Avdødes arvingerer Butterfly Friends, Vikersundgt 10, 3370 Vikersund. Følgende arvinger har overtatt ansvaret for avdødes forpliktelser etter skifteloven §78 og forestår det private skiftet sammen eller ved fullmektig: Butterfly Friends. Skifteattesten gjelder hele boet».

I leserinnlegget refereres det til hendelser i 2018. Ottar Skogsfjord og Butterfly Friends sin daværende nestleder dannet ansvarsgruppa, hvilket indikerer at denne gruppa skulle ha full oversikt. Dagens interimstyre tiltrådte på ekstraordinært styremøte i januar 2020. Det har ikke vært noen endringer i rutinene etter at nestleder sluttet.

E-post har blitt besvart, noe som kan bekreftes om ønskelig. At Kaddy sin konto er intakt, er bevist via kontoutdrag sendt viae-post. Den grønne «post-it -sladden» skjuler saldo på de tre andre kontoene Butterfly Friends har i denne banken. Årsaken til at det ble «sladdet» er at vi anser denne informasjon som ikke er relevant i denne saken.

Det nevnes også at Butterfly Friends ikke ønsker å samarbeide. Til det vil vi kommentere at vi alt i februar 2020 ønsket å invitere til et felles møte, noe Ottar Skogsfjord avslo, da han ikke så noen grunn for å delta på et møte. Dagens interim styre ønsker å benytte anledningen til nok en gang å invitere ansvarsgruppa til et personlig møte.

Butterfly Friends mener at et slikt møte er viktig. Dette for blant annet å få svar på spørsmål vi har stilt i tidligere e-post, uten å ha fått svar fra ansvarsgruppa.

Kaddy har hele tiden gått på skole som eies og driftes avButterfly Friends. Hun begynner på videregående skole nå til høsten. Hvis den videregående skolen ikke driftes av Butterfly Friends, vil selvfølgelig Butterfly Friends betale skolepengene til den skolen Kaddy velger. Hun og hennes familie får hver måned et fast beløp, som familien selv disponerer. Moreller far er hver måned på skolen og kvitterer for disse pengene. I tillegg fårde ekstra penger to ganger i året. I forbindelse med koronapandemien som rammet hele verden, var en av våre ansatte og besøkte familien. Dette for å se om det var noe ekstra Kaddy sin familie trengte. Kaddy fikk i den forbindelse en seng og en madrass. I tillegg fikk familien ekstra penger, da fars inntekt ble redusert på grunn av pandemien. Det ble også delt ut ekstra ris og olje .Bildene ble oversendt, for å bekrefte dette.

Kommentarer til denne saken