Olav Skinnes (Sp), som er fylkesråd for distrikt og vei i Viken fylkeskommune, er klar på at den nye regjeringen i sitt budsjett ikke har innfridd, med tanke på å sikre at kollektivselskapene kan opprettholde dagens tilbud.

– Koronaen har endret folks reisemønster og antallet passasjerer har ikke kommet tilbake på nivået før pandemien. Det er derfor altfor tidlig å kutte koronakompensasjonen til kollektivselskapene, spesielt når vi fortsatt ikke vet om passasjertallet vil normalisere seg igjen etter pandemien, sier Skinnes.

Om støtten fra regjeringen ikke opprettholdes, eller passasjertallet raskt normaliserer seg igjen, varsler han at busstilbudet i Midtfylket vil bli kraftig redusert i helgene og på kveldstid.

Uten ekstra penger må kollektivselskapene i Viken, fra nyttår bruke av egenkapitalen for å opprettholde dagens busstilbud. Noe Skinnes er klar på at de ikke kan gjøre over tid.

Varsler kutt ved påsketider

– Allerede i desember må fylkeskommunen ta stilling til veien videre, og velger Støre-regjeringen ikke innen den tid å videreføre koronakompensasjonen inn i 2022, vil det måtte kuttes i rutetilbudet allerede ved påsketider, sier Skinnes.

Han håper det blir harde forhandlinger på Stortinget før neste års statsbudsjett blir vedtatt, og at det vil føre til støtteordningen for kollektivselskapene opprettholdes også neste år.

– Fryktelig trist

– Det vil være fryktelig trist for innbyggerne i Viken om kollektivtilbudet svekkes på grunn av regjeringens vegring mot å støtte kollektivselskapene. Spesielt med tanke på signalene vi daglig får høre fra klimatoppmøtet i Glasgow, sier Skinnes.

Men fylkesråden har også en klar oppfordring til innbyggerne

– For å opprettholde dagens tilbud må de bussene som går i rute i dag, brukes. Ruter med få passasjerer, vil være blant de første som rammes om det blir kutt.

Han setter sin lit til at partikollega og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ser viktigheten av å opprettholde kompensasjonsordningen og at han får med seg resten av regjeringen til å videreføring ordningen neste år.

15 prosent færre passasjerer

– I september og oktober hadde vi 15 prosent færre reisende enn i samme periode i 2019. Men det er for tidlig å si noe sikkert om folks reisemønster er permanent endret etter pandemien, eller om det bare må gå litt tid før passasjertallet er tilbake til det normale igjen, sier administrerende direktør Terje Sundfjord i kollektivselskapet Brakar.

Selskapet står for busstilbudet i gamle Buskerud, og Brakar var tidligere eid av Buskerud fylkeskommune, men 1. januar 2020 overtok Viken fylkeskommune eierskapet.

– Det er ikke like kritisk for oss som for Ruter, men bransjen trenger at kompensasjonsordningen opprettholdes i en omstillingsperiode. Årsaken til at det ikke er like kritisk for Brakar, er at vi har en høyre tilskuddsandel og at kundene dekker en mindre andel av kostnadene for bussrutene enn hva som er tilfellet i Ruters område, sier Sundfjord.

Ber om mer tid

Han understreker likevel at en videreføring av kompensasjonsordningen, vil sikre at Brakar ikke fatter feil beslutninger før det nye reisemønsteret har satt seg.

Brakarsjefen forteller at det betyr at de har litt bedre tid på seg til å vurdere om de må redusere antallet avganger enn andre kollektivselskaper i Viken.

Han er likevel klar på at kollektivselskapene generelt trenger omstillingsmidler for å opprettholde et godt tilbud, om ikke antallet passasjerer øker igjen etter pandemien.

Kutt tidligst etter sommerferien 2022

Om ikke tallet på passasjerer tar seg opp igjen utover våren, vil Brakar som Skinnes frykter, også måtte kutte ned på antallet avganger.

– Når vil det i så fall skje?

– Som sagt har vi litt bedre tid på oss enn de andre kollektivselskapene i Viken, så det vil ikke skje ved påsketider som de varsler. Slik det ser ut per i dag vil det tidligst bli endringer i vårt rutetilbud etter sommerferien neste år, sier Sundfjord.

Brakarsjefen sier det er altfor tidlig å mene noe om hvilke ruter og hvilke kommuner som risikerer å få et dårligere busstilbud.