I Bygdeposten 23. mai setter redaktør Bråthen spørsmålstegn ved oppløsningen av Viken når «storfylket skal leve videre i en hel haug med samarbeidsorganisasjoner», slik han beskriver det. Samarbeidsområdene Bråthen refererer til ble vedtatt i fylkestinget i oktober 2022. Disse områdene er hovedsakelig samarbeid på et rent administrativt nivå, særlig for å få et større fagmiljø innen enkelte fag, som f.eks. veiteknologi, geologi og statistikk, og der vi har sett positive effekter i Viken.

Ja, tenke seg til. En som meg, fra Senterpartiet, sier noe positivt om Viken? Dette er derimot noe vi har sagt hele tiden. Alt med Viken var ikke dumt. Vi skulle ta med oss det beste fra Viken tilbake til Buskerud, men nedsidene med Viken var og er mye større enn det positive. I store enheter, blir mennesker små. Veien fram til makta blir lengre, og særlig distriktene vil tape i lengden i så store enheter. Det er heller ikke noe nytt av fylker samarbeid med hverandre, ei heller kommuner.

Samarbeidsområdene angår en liten brøkdel av fylkeskommunens ansatte og virksomhet. De store tunge og tjenestegivende oppgavene innen videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveier, tannhelse, kultur, næring, oppfølging av kommunale planer etc. har Buskerud fylkeskommune skal det ikke samarbeides om.

Og selv innen samarbeidsområdene, har Buskerud mulighet til å sette kurs selv. Noen eksempler: Selv om Akershus, Buskerud og Østfold skal samarbeide på IKT, kan Buskerud helt selv bestemme hvilken pc-ordning vi vil ha for våre elever på de videregående skolene. Selv om vi skal samarbeide om anskaffelser, kan Buskerud ha sitt eget reglement for innkjøp. Selv om vi skal ha et felles ombud for barn og unge, står Buskerud fritt til å gi ombudet oppdrag og fokus som vi selv ønsker.

Og er vi ikke fornøyd med samarbeidene, kan de sies opp. Enkelt og greit. Det var også flere samarbeidsløsninger som ble vurdert, f.eks. innen revisjon og kontrollutvalgssekretariat. Her valgte Buskerud isteden å samarbeide med kommunene i Buskerud om dette. Slik Buskerud gjorde før Viken.

Fylkeskommunens oppgaver angår folk flest. Videregående opplæring, kollektivtilbud, fylkesveier, tannhelse, kulturtilbud, næringsutvikling, arealbruk. Senterpartiet har tydelige meninger om hvordan disse tjenestene skal utvikles i Buskerud i vårt fylkesvalgprogram. Fylkeskommunen skal være kommunenes beste venn, bidra med kompetanse og legge til rette for utvikling og vekst i de ulike regionene i fylket.

Alternativet til å ha fylkeskommuner, er å svi av titalls milliarder på å lage enorme kommuner. Det er bortkastede penger og vil føre til en massiv sentralisering.

Vi har opplevd et enormt engasjement for å oppløse Viken. Det er f.eks. bare å ta en titt inn i facebook-gruppa «Oppløs Viken» med over 16 000 medlemmer. Derfor gikk vi tydelig inn for en deling i forkant av valget i 2019 og 2021. Nå gjennomfører vi det vi lovet. Det handler ikke om nostalgi, men fordi vi mener det vil gi bedre tjenester til innbyggerne og motvirke sentralisering.

Les også

Viken blir bare litt oppsplittet