Budsjettsmell: Trenger i alle fall 16 millioner mer enn planlagt

Det er noen vesentlige årsaker som fører til økte kostnader på det nye renseanlegget på Noresund.