Lei politikk, sier du? Det er forståelig hvis du følger litt overfladisk med på overskrifter, ingresser og kjappe nyhetsmeldinger fra rikspolitikken. Det tar liksom aldri slutt på saker med negativt fortegn, saker som viser dårlig dømmekraft og som skader Stortingets om-dømme. Gjennom media kan man få inntrykket at alle krangler med alle. Selv for meg, som lever midt inne i den rikspolitiske boblen, er det ikke vanskelig å forstå at den menige velger i by og grend tenker at det finnes mer fornuftige ting å følge med på.

Mange velgere er veldig politisk bevisste, andre er det ikke. Noen stemmer med hjertet, noen med hjernen, noen av gammel vane og tradisjon – og atter noen fordi de blir overbevist gjennom møtet med en politiker, via en tv-debatt eller en enkeltsak som engasjerer dem. Ingenting er mer riktig enn noe annet, det viktigste er at folk stemmer. Vi ser dessverre at valgdeltakelsen er lavere enn det vi kunne ønske oss, så la oss håpe trenden kan snu ved høstens valg. I 2015 var deltakelsen bare 60,2 prosent.

Til deg som skal avgi stemme, enten det er i Modum, Sigdal, Krødsherad eller Øvre Eiker: Bruk muligheten du har til å stemme på mer enn bare partiet du velger. Det gjør du ved å studere valglistene til alle partiene, se etter navn på sambygdinger du mener kan utgjøre en forskjell ved å få plass i kommunestyret.

Dersom du ikke er enig i rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen, er det mulig å gjøre rettelser. Ved kommunestyrevalg kan du gi en personstemme til en annen person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange du ønsker på listen.

Det er også mulighet for å gi det som blir betegnet som en slengstemme. Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til, nederst på den partilisten du avgir din stemme til. Dersom du fører opp slengstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

På denne måten kan du påvirke sammensetningen av kommunestyret – og det skal ikke så veldig mange endringene til før det kan gjøre utslag. Tidligere har man sett koordinerte stemmeaksjoner til fordel for kvinner og kandidater ut i fra bosted. Det er kanskje ikke elegant, men det har vist seg å fungere.

Vi skal være glad for at det fortsatt finnes folk som vil gjøre tjeneste i lokalpolitikken, der honoreringen ikke er mer enn knapper og glansbilder – og kjeft når folk ikke er fornøyd. Politikerhetsen er stor, dokumentene som skal leses er mange. Dét er verdt å tenke over før du avgir din stemme 9. september. Påvirk gjerne resultatet gjennom å gjøre endringer på valglisten du velger, men send en god tanke til de mange kvinner og menn som ofrer av fritiden sin i et forsøk på å gjøre hverdagen enda litt bedre i kommunen du bor i.