Bråtens Bilco tjener mer penger etter brannen

Kraftig bedring av driftsresultatet.