– Vi regner med at saken nå får en tradisjonell stortingsbehandling, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Dermed utelukker han at forhandlingene kan gjenopptas før regjeringens stortingsproposisjon om jordbruksoppgjøret legges fram. Landbruks- og matdepartementet sier til NTB at proposisjonen er «rett rundt hjørnet,» men vil ikke bekrefte dato.

Bondelaget og Småbrukarlaget brøt forhandlingene med staten 6. mai, før de egentlig hadde begynt. Bøndene mente at deres krav på 2,1 milliarder kroner og statens tilbud om 900 millioner var såpass langt fra hverandre at det ikke var hensiktsmessig å forhandle.

Regjeringen har ikke flertall i Stortinget, men støtter seg oftest på Fremskrittspartiet for å få gjennomslag.

– Vi har tidligere sagt at regjeringen la fram et godt første tilbud. Det står vi ved, sier næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet.

Han varsler likevel at partiet vil komme med sine egne krav når de har fått lest gjennom proposisjonen.

– Det er veldig trist at bondeorganisasjonene ikke fulgte vår oppfordring om å sette seg ved bordet igjen. Det hadde sikret bøndene et godt resultat, sier Bjørnstad.