Stubberudmoen i Nedre Eggedal: planlegger 25-30 nye boliger

Tor Steinar Fossen ønsker å legge til rette for bygging av eneboliger og kjedede boliger i Nedre Eggedal og en reguleringsplan er sendt ut på høring.